Choď na obsah Choď na menu
 


Egyptská Kniha Mŕtvych

Práca tajomstva pyramíd

Predslov

     Podľa textov pyramíd, a čo som z nich pochopil, sa starý Egypťania snažili naviazať spojenie z iných svetov. Astrálnych (nehmotných – duchovia po smrti, z Neba, z Raja, z Pekla), rôznych dimenzií, a iných galaxií (mimozemšťania), a iných vesmírov. Podarilo sa im to učením neviem odkiaľ. Ale najprv to skúšali pomocou spirituality – vyvolávanie duchov a vyvolávaním duchov cez médium. Tak sa dopracovali po život po smrti, do Neba, Raja, Pekla, iných dimenzií a iných galaxií a iných vesmírov. Naviazali spojenie z už spomínaných svetov, a ich vedomosti, čo im priniesli iné  bytosti, či iný obyvatelia kontaktovaných svetov, si starý Egypťania predávali z generácie na generáciu ústne, a aj to len vybratý, nie všetci. Niektorý Egypťania možno boli schopný i teleportácie mágiou, alebo sa dostávali do iných svetov vystúpením z tela. Je tiež možné, že iné bytosti si pre nich prichádzali teleportáciou prístrojmi z iných planét v iných galaxiách. Teda nemuseli na túto planétu pricestovať z kozmickou loďou, ale dokonalými prístrojmi docieliť teleportáciu i na veľmi veľké vzdialenosti. Málo je totiž takých, ktorý ovládajú teleportáciu vlastného tela i iného tela naraz. Keďže išlo o niečo nové, snažili sa toto učenie tajiť, ako dnes niektoré vlády sveta utajujú nazbierané materiály o nadprirodzene a UFO.  No zachoval sa aspoň bodový a jednoduchý návod v podobenstvách a zašifrovaný v textoch pyramíd.

     Predpokladám, že z týchto textov pyramíd, čerpal niektoré vedomosti i sám Pán Ježiš Kristus, pred tým, ako sa stal učiteľom celého sveta. Starý Egypťania, sa po zistení určitej vesmírnej politiky snažili dopracovať na takzvaných Božích bojovníkov. A časť textov pyramíd je na to určená. Niektoré texty sú opis cvičení, opis modlitieb a opis rôznych dejov vo vesmírnej politike. Ktorú chceli po sebe starý Egypťania zanechať vo forme textov pyramíd. Niektoré texty sú i viac významové.

     Ešte než sa pustíte do čítania podotknem, že starý Egypťania sa pomocou týchto metód ktoré sú, z časti v textoch pyramíd popísané, dopracovali po vesmírnu politiku, ktorá vládne vo všetkých galaxiách a všetkých vesmíroch. Je len otázka, kedy sa dostane a sprovozní i na tejto planéte

 

 

Mená miest môžu byť i vo vesmíry, na tejto planéte, či astrálne miesta.

Tak isto je to i z menami ľudí, Bohov, astrálnich bytostí

Tieto mená miest a bytostí sa môžu vzájomne dopĺňať z rôznych svetov

BOH – v starom egypte je duša – vedomie ktoré po smrti tela ide do Neba či Raja

Kapitola  6

     Vedomie, čo sa dostane po smrti do astrálneho sveta, musí byť už vzdelané, aby sa mohla ľahko orientovať  a umiestniť sa a vedieť čo robiť, kam sa premiestniť. Vedomie by sa malo za života naučiť všetko – čo najviac o živote po živote, nemusia to potom astrálne bytosti vysvetľovať a pripravovať zomrelého na posmrtný život. Bude mať zomrelý viac chápania voči osobným astrálnym bytostiam, ktoré sa majú o zomrelého postarať. Budú mať menej práce, a môžu sa venovať tomu, kto to potrebuje. Po príchode do astrálnych svetov si môže zomrelý povedať: „Hle, zde jsem.“ - v Nebi – Raji – či v ríši mŕtvych.

 

Kapitola 14

     Tu sa píše o tom, aby bola za hriešneho človeka vydaná obeť. Možnosť podobnosti o vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista, bolo hriešnikovi, ktorý sa modlí (túto modlitbu) odpustené – neskôr krvou Baránka Ježiša Krista sa stala táto modlitba skutočnosťou. - Boh vyslyšal modlitby Egypťanov, a tým poslúžil i ostatným a porazil diabla. Vykonal Boh viac vecí naraz.

 

 

 

Kapitola  18

I.   A. - Matka synov, či dcér, či len jedného dieťaťa si počas kontrakcií, pôrodu, kojenia, vytrpela bolesť fyzickú. No výchovou zase bolesť psychickú, podobne ako keď panne Márii – Ježišovej matky meč prerazil srdce – žiaľom, smútkom i radosťou nakoniec a potom vierou. Takto putuje každá žena, ktorej hriechy sú odpustené, ak sa k svojim potomkom primerane správa, a stará sa o ne. No, je i dôležitá výchova. Ak dobre vychová, i k Bohu, tým je to pre túto matku lepšie – bude tej žene – matke viac odpustené.

  1. B. - Toto je modlitba za to, aby vedomie človeka – duch mohol počas života cestovať astrálne do Raja, Neba a astrálnych svetov. Je to modlitba i za to, aby mohli po smrti prejsť do Raja, či Neba a znovu sa narodiť. Po smrti opäť do Raja, či Neba a znovu sa narodiť.

    Je to modlitba za to, aby vedomie – duša nemusela prechádzať postupne evolúciou od postupného             sa vodenia od rastlín, cez zvieratá po človeka. Ale sa hneď narodiť do vyššieho poslania na tejto planéte, možno v tomto hmotnom vesmíre. Proste, aby mohlo vedomie ľubovolne chodiť do Raja, Neba a po Zemi, poprípade i do pekla. Táto modlitba je na tento účel akási priepustka, zvolenie, povolenie. Ak niekto žije v hmotno svete, a do Raja, neba, či pekla sa môže dostať len astrálne, alebo i z telom, je otázne.

  2. A. – Prosba strážneho anjela za svojho zvereného mŕtveho, ktorý svojho zvereného mŕtveho prosí pre mŕtveho svojho zvereného o milosť, stravu a prácu v Nebi či v Raji, a aby slúžil len Bohu.

  3. B. -  Ide prakticky i teoreticky o to isté ako v Kapitole 18. II. A. Len je otázne, ktorému Bohu má slúžiť. Ešte jeden rozdiel medzi Kapitolou 18. II A. a Kapitolou 18. II. B. je, že mŕtvy prosí sám za seba, a nie jeho strážny anjel, ako je to v prípade Kapitoly 18. II. A.                                                                                                                        

Reč cherihebova

[ON  PRAVÍ]: - je to reč na oživenie buď mŕtveho, alebo umierajúceho, alebo jeho prijatia do astrálneho sveta.

Usira zbavil hriechu – odpustil mu hriechy, a smrť (aby mohol byť v niektorom svete i po smrti – nie všetci v tom svete totiž môžu byť).

Odpusť hriechy N-a, a tak isto ako Usira, zbav (asi) chorôb a tiež smrti v pekle (asi) aby tiež po smrti mohol niekde prebývať.

Príhovor sa za oboch u Boha, aby pri vykupiteľskom diele P. Ježiša Krista nemusel bojovať. Je otázne, prečo hovorí v minulom čase, keď žil P. Ježiš Kristus na Zemi až po ňom. Žeby bola iná medzihviezdna, či medzigalaktická vojna?

Ten, ktorý odpustil hriechy Usirovi a zbavil ho smrti (reč cherihebova 1.), a chorôb, odpusť tiež hriechy N-a  a uzdrav ho tak isto, ako Usira, ktorému si odpustil hriechy a uzdravil z pozemských chorôb pred Bohmi, ktorý mu majú odpustiť, alebo pred radou múdrych a zodpovedajúcich za osudy pozemšťanov – smrteľníkov.

Chem, podporoval – radil, pomáhal Usirovi – múdremu. Zed – vrstva astrálneho sveta, alebo niektorá planetárna sústava

„Thovte, keď si zobral k sebe zosnulého Usira, a odpustil si mu hriechy a vyzdravil si ho z pozemských chorôb, urob to isté N-a.“

Ide o reč, aby si Boh vzal k sebe zosnulého ducha – vedomie, alebo ide o prosbu o zmŕtvych vstaní, a vyliečení jeho chorôb? - nesmrtelnosť. Chemu – vrstva astrálneho sveta, alebo niektorá planetárna sústava.

Ten, ktorý odpustil hriechy Usirovi a prijal ho k sebe, a vyliečil ho, urob to isté N-a, a nech mu Boh zabezpečí miesto pri jeho otcovi Usirovi. Peu – Depu – vrstva astrálneho sveta, alebo niektorá planetárna sústava.

Ten, ktorý odpustil hriechy Usirovi a prijal ho k sebe a vyliečil ho, povedz všetkým Bohom, že N-a  je zdravý, tak ako zdravý Usir. Edbovi – rechtiu –asi astrálny svet – druh, vrstva. Alebo niektorá planetárna sústava.

Ten, ktorý odpustil hriechy a vyliečil Usira z pozemských chorôb, vyliečil a odpustil hriechy N-a, tak ako Usira pred bytosťami v astrálnom svete v Ebozu počas slávnosti, keď hromadne prichádzali do Ebozu – astrálneho sveta bytosti vykupiteľské, a radovali sa za vykupiteľské dielo niekde (v Egypte, či na celej planéte?) v Ciniu. Mohla to byť tiež slávnosť na počesť výťazstva medzigalaktického víťazstva Plejáďanú nad nepriateľmi vo vesmíre. Oslava po vojne – víťazstvo - oslavovali v Ebozu. - PTAH = PTAAH. Na tento úsek v Egypte zrejme naväzuje Mýtické volání, na vykupiteľskom diele všetkých zúčastnených bytostí. Táto oslava sa mohla konať tiež na inej planéte zvanej Eboz. Vykupiteľské dielo sa mohlo konať na planéte Ciniu.

Ten, ktorý odpustil hriechy a vyliečil Usira, vylieč tiež N-a, a odpusť mu hriechy, a na ceste poznania nech sa naučí (N-a) rozdávať chudobným – vyrovnanie rozdielu medzi chudobnými a bohatými. Aby sa naučil dávať tým, ktorý sú chudobný – bez majetku. Cesta poznania – je otázne čiv posmrtnom živote v astrálnom svete, alebo v budúcich životoch.

Ten, ktorý odpustil hriechy Usirovi, urob to isté N-a  a vylieč ho aj mu hriechy odpusti ako Usirovi pri plánovaní osudov  v astrálnom svete Zed, alebo na planéte vo vesmíre zvanej Zed počas vojny na tej planéte, či v astrálnom svete (vrstva astrálneho sveta), kde mu boli odpustené hriechy a uzdravený bol.

Ten, ktorý odpustil hriechy a uzdravil Usira, vylieč a odpusti hriechy tiež N-a tak, ako Usirovi. Keď si usirovi odpustil hriechy a uzdravil pred radou starších v Nardufu (či už planéte, alebo astrálnom svete – vrstva astrálneho sveta, vtedy keď bol pochovaný Vennofrov.

Ten, ktorý odpustil hriechy a uzdravil Usira, odpusti hriechy aj N-a  a uzdrav tak isto, ako Usira si uzdravil a odpustil si mu pred radov starších v Rosecau (či astrálny, alebo hmotný svet, keď Anupev uzdravil mágiou „obetiam“ Usirovi, aby skrz „obete“ bol Usir vyliečený, či zmŕtvych vstal.     Ten, ktorý uzdravil Usira a odpustil mu hriechy, odpustil hriechy N-a  a uzdravil týmito 10 – timi zhrnutiami, pokynov, rady starších, ktorý patria pod Pána vesmíru. Je otázne, či  Pán vesmíru je veliteľ hviezdnej flotily PTAAH, alebo tým myslí samotného Boha, ktorý má uzdraviť a ochrániť N-a.

Doslov

     Ten, kto dodržuje tieto pokyny, bude čistý, znovu sa narodí po smrti ako to, čo si želal. Týchto 10 pokynov na dodržiavanie a prosby sú na toto určené. Pred tým, než zomrie, ho bude týchto 10 pokynov chrániť pred rôznymi  astrálnimi bytosťami, ktoré škodia ľuďom a zveri a vyjde pod ochranu týchto pokynov z každej situácie, ktorá ho čaká.

 

Kapitola  26

     Sú tu spomínané údy tela a niektoré orgány, ktoré sú potrebné pre život. Sú v hmotnom svete, a vo svete astrálnom, nehmotnom, po smrti veria že ich budú tiež používať a budú zdravší než v hmotnom svete. Verí tiež, že po smrti neostane ako blúdna duša uväznení v tele, či v najbližšom okolí tela, ale je vedomie – duša voľná, už nezávislá od tela.

 

Kapitola  30  A.

     V posmrtnom živote platia iné morálne pravidlá než v hmotnom svete. V posmrtnom živote vlastné svedomie ťaží, zožiera vedomie – dušu za hriechy i tie malé, zapríčinené v hmotnom svete za života v ňom. Tu je prosba na vlastné svedomie, prosba sám seba aby netrápil sa vlastnou vinou spôsobenou iným bytostiam, ľuďom, zvieratám, či rastlinám bolesť a trápenie. Toto svedomie je posledný súd pred vstupom do Raja, či Neba a skúškou od Boha, Pána ríše mŕtvych, Raja, Neba či pekla. Ďalej pozdravuje pozorovateľov od Boha, aké robí činy – kontrolujú i správanie – činy.

 

Kapitola  30  B.

     Aby N  netrápilo po smrti svedomie a netrestalo sa – sám seba za hriechy vykonané v živote hmotnom. „A poslúchaj ma svedomie pred radov sudcov života, aby si sa (som sa) nevzbúril voči sebe (ak som zle konal v hmotnom živote), aby ma neodsúdili a poslúchaj radu sudcov života, ktorý kontrolujú moje hriechy. Boh (či svedomie) je v mojom vedomí, ktoré je v tele hmotnom, ochraňuje ho (telo) a kam sa chcem dostať nehovor zle o sebe – o mojich skutkoch zlých pred služobníkmi Boha, pána Raja či Neba. Vy ktorý máte vykúpiť svet – ľudí, nezastavujte sa. Moje meno je z mojich skutkov zložené, preto budú mať radosť v rade sudcov života. Nehnevajte sa, neklamte a priamo o mne hovorte Bohu, pánovi Raja či Neba.“     Odpoveď rady sudcov života, a neskôr i sebe samému (N – ovi): „Pozri aký som čistý od hriechov, keď ma oslobodili od vín.“

 

Doslov

  • - - Niet, čo dodať - - -

     

Kapitola  31

     Modlitbová výstraha tým, ktorý ako krokodíly by chceli zničiť múmiu, v ktorej je magická moc, či duch múmie, alebo duch a magická moc naraz. Dovoľuje prichádzať človeku – krokodílovi, na obhliadnutie, obzretie, či skontrolovanie múmie, v ktorej je magická moc. Vepti a Bepti sú dve povahové tváre človeka, ktorý má asi prezývku krokodíl, či nejakú krokodíliu schopnosť, či dannosť a podobne. Môže ísť tiež o ducha – či Boha, ktorý odoberá magickú moc mŕtvym, či múmiám, alebo i živím ľuďom. Ústa, ako pamäť vedomia – ducha, zuby ako ochrana (symbolická, v skutočnosti môže ísť o magické pomôcky z týmto názvom) vedomostí vo vedomí – ducha, a ochrana tiež pred ukradnutím magickej moci.

 

Kapitola  37

     N  sa vzdáva pozemskej moci – hmotného sveta, rodiny, aby prijal rodinu v Nebi, v Raji a otca Usira.

 

Kapitola  39

     N  hovorí premoženému diablovi (známom v kresťanstve), aby šiel do sveta duchov – astrálneho sveta, do väzenia, kde bude potrestaný. „Odíď od matky Božej, ktorá sa bála diabla. Naspäť, vrah, koho veľkosť sa znížila pred mocou Boha. Sám si svedčil pred Bohom proti sebe. Tvoja pýcha bude odňatá od rysa (symbol rysa znamená povahovú črtu – črty), tvoje telo hmotné bude uväznené, alebo ho napadne choroba – ťažoba, smrteľnosť. Tvoja vzopieravosť voči Bohu, bude odňatá od Pravdy, potlačená. Budeš sa kajať. Neuspeješ u tých, ktorý spoznávajú Boha. Zostúp a poníž sa pred Bohom, diabol, nepriateľ Boží. Odíď z Raja, z Neba, lebo ťa Boh vyháňa z neho. Otvárajú sa brány Neba, Raja vďaka pomocou Božou, ktorý vyšiel na pozemský svet a napred porazený sú obvinený z viny, ktorú spáchali.“ „Konám Tvoje zásady, žijem podľa Tvojich zákonov, pomáham všetkým, a Ty si spokojný, keď tak robím. Pošli bojovníkov, ktorý majú poraziť diabla (či mimozemšťanov zlých), nech ho anjeli, či zväzy – spoločnosti Dúhy zvaných, zastavia a potrestajú (Možno sa jedná o zlého mimozemšťana, ktorý cestuje po vesmíry z niektorými a zabíja). Buď šťastný a spokojný. Syn Boží je zachránený, diabol sa ponižuje čím viac – nepriateľ Boha. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veľa budeš trpieť Rereku, pomocník zlého mimozemšťana, viac sa budeš učiť než dobrý obyvatelia vesmíru. Rada múdrych celého vesmíru ti pripraví utrpenie a budeš trpieť a učiť sa láske, mieru a podobne, kvôli láske budeš trpieť – stále – nenaplnenou láskou. Do smrti (lebo má dlhý život v hmotnom tele, po inkarnácii bude znovu trpieť a učiť sa láske a náboženstvu k poslušnosti, až po koniec vesmíru, alebo pokiaľ sa nepolepší. Stále bude kontrolovaný – riadený. Nikdy tomuto osudu neutečieš, neskryješ sa pred ním, nepriateľ Boha. Zmenený bude tvoj život, nenávistníku boha. Pozri, čo si zapríčinil. Ten ktorý trestá zločincov, potrestá aj teba. Ten, ktorý pozná tváre povahové človeka – Božiu psychológiu – hlbšiu, než poznajú dnešný psychológovia, spája tieto tváre do seba, ničí dvojzmyselnú povahu človeka v jasné a čisté chápanie. Oddelí tvoje zlé zmýšľanie od teba. Ten Boží vyvolený, ktorý sa narodí na Zemi kvôli tebe aby očistil, kde ty škodíš, uvrhne chorobu na tvoje telo, oddelí tvoje zlé zmýšľanie od teba a dá ťa na prevýchovu, ale ti najprv zoberie moc, a zbaví ťa tvojich zlách pomocníkov, draku ( asi prezývka, či symbolické meno zlého mimozemšťana, hľadaného zločinca), nepriateľu Boha. „Neklam proti mne (proti Bohu) ani proti nikomu, a nevraždi, nenič, nepáchaj zlo. Ja som kráľ Raja, Neba, posielam proti tebe vojsko, ako ten, proti ktorému ho posielam, proti zločincovi (alebo diablovi – či diabol a zločinec je jedno a to isté?). „Rozpomeňte sa, Boží vyslanci, ktorý Ste sa vtelili na hmotný svet a planétu Zem. Rozhodnite sa služobníci Boha – volá veliteľ (asi) – zbavte zločinca – diabla, jeho zbraní, oslabte ho, zbavte ho Božích  a nadprirodzených schopností.“ „Vydržte na svojich stoličkách Vy v kozmických lodiach – volá veliteľ týchto kozmických kontrolných lodí – využite svoje psychické a nadprirodzené schopnosti a kontrolujte poznávanie pravdy ľuďmi, a obraňujte sa i celú pravdu pred zneužitím (pravda = poznanie vedy a filozofie, či náboženstva), bo ste si zvolili , či ste boli vybraný  na túto kontrolórsku prácu.“  „Ak by túto pravdu niekto zneužil, potrestajte ho po čase.“ - volá Hathor.  „Vysloboďte vykupiteľa sveta, ktorý je v obklopení veriacich, nepravých veriacich.“ - volá Nut (funkciu neviem). „Pán vesmíru – alebo veliteľ celého vesmíru – či Boh tak cestuje v čase, že nik, ani zvrhlík – zločinec diabol nevie, kedy a kde sa objaví, tým pádom je nepolapiteľní.“ Vládcovia – či králi svojich planét, ktorý lapajú zlého diabla – zločinca v oblasti jeho pôsobenia prikazujú svojim bojovníkom za pravdu: „Chváľme a hovorme o spasiteľovi svetov, čo sa postupne vteľuje na rôznych planétach a vykupuje (potláča diabla – zločinca, mimozemšťana) obyvateľov. Ochraňujme ho v jeho dome a oblasti pôsobenia z ktorého vyšlo deväť? (neviem význam, jeho synovia a dcéry – potomkovia? Či prikázanie? Neviem). „Hovorme mu čo sa deje, dávajme mu obete na jedlo a pitie, bo v skrytosti a v hmotnom narodení nemajú pochopenie tí okolo Neho o Jeho dôležitosti, a preto opovrhujú pravým jedlom, a jedia i zvieratá. Hovorme mu i o vykonávaní vykupiteľského diela, tí okolo ktorý dielo konajú – tích sa toto zvestovanie tíka. - volá Nut. Tí ktorý sú v prítomnosti ochrancov, kráľov, vládcov volajú: „Vyslaný ten, ktorý má vykúpiť svety pripravuje sa, spoznáva pravdu a králi, vládcovia svetov – planét ho vyznávajú ochraňuje hranice hmoty a nehmoty. Hranice astrálneho sveta – Neba, Raja voči vesmíru.“ „Cesta vstává (buď diabol, alebo vykupiteľ). „Devatero Bohú útočí“ (môže byť viacero vysvetlení – potomkovia Boha, doviaty vyvolený Boha, deväť prikázaní, či velitelia kozmických lodí? - neviem). „Hathor...“ (neviem kto je to), Boh víťazí nad diablom“ - ktorý je asi pozostatok z mimozemšťana.

Kapitola  42

     „... ... ... som mene než Vy, som pokorný atď. Sudca môjho života, vyslov teraz, keď som zomrel a posúď ako som žil, čo vieš o mne. Prišiel si kvôli mne na môj súd, ktorý sa začína po skončení môjho hmotného života, v hmotnom tele.“

„Boh vraví, že Jeho (Božie) telo sú rôzny Jeho (Boží) služobníci. To jest, že Božie plány v hmotnom svete – vesmíre napĺňajú spomínaný Bohovia – mimozemšťania. Ďalej to vyzerá tak, že buď inkarnácia Boha v hmotnom svete vesmíru – vesmírov cestuje v čase, pričom stroj času je v stroji času, a tým je v klietke času nezostárnutelným. Alebo ide o osobu, ktorá dospela k poznaniu vedy a medicíny v génoch, a vytvorila si dlhý a zdravý život – telo, a je v stroji času, ktorý má v sebe ďalší  stroj času. Tento stroj času pôsobí na okolie, no i na telo – osobu, ktorá riadi tento stroj čau – je tá osoba inkarnácia Boha, zvolená obyvateľmi vesmíru, niečo ako prezident? Keďže je tento Boh v duplovanom stroji času, je nepolapitelným. Ďalej klasické slová o bázni pred Bohom.

     BOH = prezident celého vesmíru, zvolený vládou vesmíru spoločných zoskupení planét?

 

Kapitola  53

      N. praví: „ Som dvojrohý (význam slova dvojrohý nepoznám). Nebeský kráľu, ten ktorý dal svetlo, ten ktorý vyšiel z plápolajúceho ohňa (plápolajúci oheň – neviem význam), Pán Nebeských pánov (i v Nebi sú Páni, ktorý slúžia Pánu Bohu), (prirovnanie Šva  { z Indického náboženstva Šiva?} a Tefnuta neviem), kto jediný má právo putovať, a rozhodovať o ceste a osudoch všetkých. Mám odpor k svojim zlým skutkom, nemám ich v obľube, nemám ich rád – ošklivia sa mi. Nepokúšam iných svojimi zlými skutkami, pretože sú mi moje zlé skutky odporné. Nepoškvrňujem sa svojimi zlými skutkami, nevyrábam nič proti dobru, nešliapem (neubližujem, neponižujem) po nevinných. Nepijem alkohol (?), alebo omamné látky, jedy, zlé lieky – drogy, a nedem niečomu, či niekomu proti nemu, čo by mu škodilo. Mám poznanie z Onu (niektorá planéta, oblasť vo vesmíry , či vrstva Neba, atď) je mi chlebom a potravou. (Asi duchovia) mi privážajú poznanie (či mimozemšťania?), z Onu. Spriatelil som sa z mimozemšťanmi, poznávam to, čo mi hovoria, držím takú kuchyňu ako oni – varím to, čo oni. Poznávam vedu – či náboženstvo z kníh pána obětí (pán obětí – neviem, možno príchod spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

 

Kapitola  59

     Možno sa jedná o nové dieťa v tele budúcej matky – tehotná žena. V ktorej lone plod prosí o dokonalú premenu chemickú (zdravie nosičke dieťaťa) vzduchu do krvi, stravu do krvi a podobné procesy v tehotnej žene.

     N. praví: „... som v lone svojej budúcej pozemskej matky a som z jej vajíčka a dávam si pozor na seba a strážim veľkého Vydávajúci skřek ( možno dvojičku – dva plody v tele tehotnej ženy).“

Ďalej N. naráža na to, že sú neporušený – zdraví fyzicky i duševne. Ospravedlnený – keďže sa znovu narodili, alebo sa vtelili kvôli poslaniu.

 

Kapitola  68

Cvičenie jogy – ovládania tela a výstup z tela

     N. praví. „Som očakávaný v Nebi, ak pri cvičeniach jogy vystúpim z tela, alebo za spánku.“

 'Brány Země' – neviem čo znamená, ani 'závory Gebovy'. „Vítaný som v paláci – v chráme Boha.“

     „Vstúp do seba a spytuj si svedomie, než vystúpiš z tela do Neba, počas astrálneho putovania!“ - volá anjel a učiteľ duchovný.

    „Dovoľ mi vystúpiť z tela a odpútať sa od neho (smrť?), a vojsť do Božieho Kráľovstva (prosba)!

     „'Otevřeno a vydáno jest mi ústí prúplavu'“ - neviem význam, asi nejaká vlastnosť či schopnosť na voľné vystupovanie z tela – astrálne putovanie tam, kde chce najviac – asi mimo planétu hmotnú.

     Ďalší odstavec - jogové cvičenia na upútanie pozornosti, odpútanie pozornosti, sústredenia na určitú časť tela.

     Ďalší odstavec, asi ďakuje za to, že telo je postavené z mŕtvych predkov (telo z tela), vzduchu, vody. 'Záplava, rieka, brehy' – neviem význam.

     Ďalší odstavec pre vyššie postavených v duchovných ríšach, aby si mohli zariadiť život, ako daný duchovný vodca chce za života, alebo pred začatím života na Zemi hmotnej, či oboje dohromady.

    Ďalší odstavec je to, že neovláda pozemské ale nadpozemské učenie – dennú duševnú stravu Neba. Iné učenie – z Neba.

     Ďalší odstavec, že nesie učenie – znalosti, alebo pozemský spôsob žitia a osudy – či hriechy do Onu. Alebo prenos o hriechoch (informácie o hriechoch inam) do Onu. Možno tiež brať ako žalovanie na zlé skutky, alebo udávanie zlých skutkov (ako rôzny donášači Polícii) do Onu.

     Ďalšie tri odstavce rovnaké ako tri predchádzajúce začatím od piateho odstavca od tohto.

     Posledný odstavec – ukončenie jogy a astrálneho putovania – návrat do tela. Uvedomenie si svojho tela hmotného.

 

Doslov

     Kto ovláda vystúpenie z tela, a vie ďalšie, môže vchádzať astrálne i do neba a mimo astrálneho cestovania bude medzi živými na hmotnej planéte a nezabudne (učenie či znalosť iných svetov?).

 

Kapitola  70

     Smútkom za otcom Usirom, cez jeho starosť o telo, smútkom za ním – duchom, dostane chuť ísť za ním do Raja, či Neba, a tam keď príde bude pýtať lásku. 

 

Kapitola  72

     Niektorý veľký prorok, či Boh na Zemi volá na svojich oddaných – veriacich v Boha skrze toho proroka, či Boha, k Bohu veľkému. Vyvádzanie oddaných Boha skrze proroka cez poslušnosť na Zemi hmotnej do Neba. Nejde o Ježiša Krista!

 

Doslov

     Ten, kto vyslyšal nariadenia Boha skrze proroka (kapitola 72) od doby Usira, po toho, kto toto bude čítať a dodržiavať, môže sa na Zem hmotnú narodiť kde chce, ako čo chce, či ako kto chce, a vybrať si svoj osud, alebo si ho i naplánovať, kedy čo ho stretne v živote, a ako budú jeho pomocníci mu radiť, aby nezišiel z cesty. Ak to nie je proti láske k Bohu a Jeho vykupiteľskému dielu, môže žiadať čokoľvek, ak bude i iným pomáhať.

Kapitola  87

     'Bazilišek' – asi prezývka vedomia – ducha, čo sa narodí a zomiera na planéte Zem od svtorenia jej ľudí až po ich koniec, z určitým poslaním, a má potrebné vlohy, nadania, potrebné IQ a podobne na zvládnutie úloh od ...(?).

 

Kapitola  92

Ide o sexuálny akt muža zo ženou a počatie nového života.

Ďalšie dva odstavce o tehotenstve.

Štvrtý odstavec žiadosť plodu o narodenie v chráme a ochranu. Zároveň druhý význam tohto odstavca je smrť v chráme, za určitým cieľom – nižšie.

Piaty odstavec je spoznanie a odovzdanie sa zomrelého anjelovi – doprovodcovy do Neba.

Šiesty odstavec, ochrana duše zomrelého a anjela doprovodcu do Neba je absolútne neporaziteľná cez Boha. Už mŕtve telo nebude naväzovať na dušu zomrelého. Bude tiež odpútaní od spoločných hriechov predkov.

Zomrelá duša sa inak správa a inak všetko posudzuje (a je slobodná) ako za života u svojho pozemského národa.

 

Kapitola  94

     N prosí, hovorí (modlitbu) o tom, že získal magickú moc a naučil sa astrálne putovať. Má poznámkový blok, aby mohol doň zapisovať to, čo uvidí a bude počuť pri astrálnom cestovaní po rôznych planétach, pomocou trecej misky (že by na statické pole? - trecia myska na výrobu statického poľa?) a palety – 'náčiní' – je asi prístroj, pomocou ktorého sa opúšťa hmotné telo (duša astrálne cestuje za pomoci Thovtovho prístroja, ktorý zapríčiní opustenie tela dušou). Bude asi navštevovať tích, ktorý navštívili Egypt – mimozemšťania, či astrálne bytosti z iných astrálnych svetov.

Kapitola  112

     Veliteľ kozmickej lode (či niečo viac) – Re pri bežnom dennom pozeraní na ľudí našiel niečo na lesť, aby mohol Hora potrestať smrťou. Tá rana do oka je nejaký smrtiaci elektrický výboj, ktorý zabil Hora. Hneď po smrti vyšiel z tela a povedal Reovi, nech jeho dvaja synovia ( ? ) z Peu a dvaja z Nechenu nech sú pochovaný vedľa neho (hmotného tela) a nech idú s ním do toho istého astrálneho sveta (systému vrstvy Neba – na nápravu) ako on, aby skúmali svoje chyby s ním.

     'Bohové duatu' – duchovia času, alebo pretvárky – dvoch tvárí, či oboje dohromady.

 

Kapitola  125

     Monológ adresovaný bohom, ktorý súdia práve zosnulého N. Ktorý hovorí o svojej počestnosti a poslušnosti za hmotného života v hmotnom tele. Počas tejto kapitoly je pred tými, ktorý súdia ako žil na Zemi, podľa toho mu majú dať odmenu či odplatu. N tvrdí, že je čistý a vie o pravde poznania    svetov nehmotných.

     1 až 42 – je jasné, že čo robil počas života v hmotnom svete a v tele hmotnom.

 

II.

     N. sa prohlasuje za čistého od hriechu, po smrti, alebo je to prijímací ceremoniál do medzigalaktickej organizácie, ktorým vstupom už nebude dlho (predĺžia mu život) žiť – pôsobiť na Zemi. Ale bude na inej planéte, či kozmickej lodi (môže ísť tiež o rituál po smrti pred vstupom do nejakej vrstvy Neba). Rozhovory v tejto kapitole 125 II. Sú určené a poznanie a vyzvanie N. - ovej čistoty – sám seba spozná a ohodnotí sám seba a pred radou prijímacou. Ktorá sleduje jeho reakcie tela a mimiky a pohľadu, intonácie a zvukového zafarbenia a hlasu. Ak neprejaví pochybnosti, je prijatý.

 

Doslov

Ide o návod na scénu podľa kapitoly 125 a 125 II., rituálu. Kedže je rituál posvätný, sú osoby čo to hrajú posvätné a na kom sa koná obrad, stáva sa zasväteným tohto učenia.

 

Kapitola  126

     Štyri hmotné bytosti, ktoré hovoria prezidentovi vesmírov = BOH = prezident hmotných svetov o tom, ako N postúpil zo slabosti do činov a konal podľa zákonov. Tieto štyri hmotné bytosti hovoria prezidentovi hmotných svetov pravdu, očisťujú ju od nepravdy a lží a poloprávd, ktorý hovoria pravdu vždy (inak by boli potrestaný, keby úmyselne klamali), a nerobia – nečinia hriechy.

     Táto 126 kapitola je preto, aby N sa stal buď astrálnym pútnikom – cestovateľom, a hocikedy mohol cestovať astrálne do Neba, Raja, či na iné planéty. Alebo N po smrti môže ako duch chodiť i po Zemi hmotnej – či v hmotných vesmíroch a zároveň i po Nebi a Raji. Čiže ako mŕtvi (nielen  mŕtvi) duch má prístup všade.

      

Kapitola  137  A.

     Nech Usirovi príde rozum, nech zmúdrie a osvieti myseľ. Prišla bytosť (či živí tvor) čo rozumne koná a vie veľa pre nasledujúce obdobie vo vývoji človeka (nasledujúce dni). Jeho múdrosť nech koná pre všetkých múdro a zvíťazí nad nepravdou. Ale pravda , ktorá nech je čistá a svojou podstatou krásna. Nech je radcom Usira Vennofra {tá pravda}(čerstvý tuk, nový knot { asi múdrosť nová, či učenie}, východné horstvo (múdrosť Ázie na našej planéte, či z nejakého iného konca vesmíru, či astrálneho sveta?)

 

Kapitola  137  B.

     Prichádza poznanie bielej mágie, prichádza žiariaci (prekvitajúci láskou a múdrosťou) duch – poznanie (preto menované v strednej osobe).

     Prichádza Syn Boha, možno Pán Ježiš Kristus, alebo iný vykonavateľ slova – písma o náprave sveta. Možno sa tu hovorí o budúcom spasení, čo má nastať po Pánovi Ježišovi Kristovi.

 

 - - - - - - - - - - - -

 

Kapitola  149

Prvé  miesto

     Svet tento, v ktorom sa má vykonať očista – zmúdrieť obyvatelia. Ktorý sú praví vegetariáni a veriaci skutočnému učeniu o svetoch všetkých i nehmotných, nech sa odhalia zo skrytosti, keď prichádza Ten po Pánu Ježišovi Kristovi. Nech sa učia od Neho,  skrytého medzi Vami, ktorý povedal učiteľom pravdy, predtým než sa vtelí na Zem, aby nehovorili pravdu o celom učení na verejnosti, no len medzi sebou (možno kláštor, kde sa učil Dr. T. L. Rampa) a držia oni – učitelia pospolu – aby vydržali, a neodhalili ich. Ale sú zároveň i silný vo viere a odhodlanosti mlčania o pravde celej (všetky vesmíre, všetky planéty, galaxie, astrálne svety, Nebo, Raj peklo – hmotný i nehmotný svet – celý). 'Hudobník' – možno umelec, ktorý vie rozprúdiť – rozpomenúť poslucháča na pravú lásku. Tento umelec, nevie aký (žeby druhý nadaný Ján Krstiteľ?, čo privedie Toho po Pánovi Ježišovi Kristovi?) dopomôže Tomu po Pánovi Ježišovi Kristovi k múdrosti, asi ho bude učiť, či cvičiť v mágii.

     „Pane, ktorý bdieš, aby som hovoril pravdu, nech rozdelím rozdrtím lož, a nech tak konám – rozpomeň tieto schopnosti vo mne, aby som opäť pracoval proti zlu.“

 

Druhé  miesto

Môže ísť o časť astrálneho sveta, kde popredný popredný duchovia oslavujú svoju výhru na diablom v hmotnom svete.

Môže ísť o Nebo a oslavu, kde vítajú zomrelého, kvôli ktorému boli napísané texty pyramíd.

Môže ísť o planétu v niektorej časti vesmíru, kde oslavujú – možno budú oslavovať víťazstvo nad diablom (moja poznámka: NIEČO OKOLO BOHA).

 

Tretie  miesto

     N. praví: „Vy veľké bytosti veľkých myšlienok i činov, čo bývate oddelene, aby Vás nikto nerušil, a čakáte až Vás zavolajú iný Veľký duchovia osudu – či sám Boh, a Ste pre Jeho veľkosť a veľké činy pre všetkých. Kvôli obyvateľom rôznych planét i astrálnych, sa strachujete o svoje myslenie, ktoré je korením zdravého života a poznania. A aby bolo poznanie správne v pravý čas, ukracujete si svoj čas a obetujete sa pre zbieranie poznania obyvateľstvu. Očisťujete svoje poznanie, aby bolo čistejšie pre obyvateľstvo – čisté čo najviac, podľa možnosti čisté učenie, ako je Boh čistý.   Uchovávam učenie a snažím sa podľa neho žiť – učenie čo hovorí, čo sa dostáva všetkým, a je pre všetkých. Toto poznanie chráni i Boha pred ... .

 

Štvrté  miesto

     Jedná sa o bytosť, ktorá čaká a ničí – zabíja veľkých, veľké bytosti myšlienok a činov a bytosti, ktoré hľadajú diabla a jeho pomocníkov na ich zajatie a uväznenie a potrestanie. Môže ísť i o mimozemšťanov v kozmických lodiach, ktorý snoria po Božích (moja poznámka: NIEČO OKOLO BOHA) vyslancov a bojovníkoch z rôznymi poslaniami pre nápravu svetov.

 

Piate  miesto

     Jedná sa o miesto odpúšťania – posvätné, kde sú hriechy neprístupné. Miesto zbavovania hriechov, miesto veľkej lásky – zamilovania sa,  a tým sa hriešnej bytosti odpustí. Lebo bude šťastná láskou, ktorú nikto neprevýši. A tým sa stane čistou bytosťou – láska očisťuje. A na čistú bytosť plnú lásky neplatí hriech, trest a nikto nedokáže viac ublížiť. Ani to nie je možné, lebo bytosť čo veľa miluje, tú ochraňujú astrálne bytosti – pre jej veľkú lásku.

 

Šieste  miesto

     Z dôvodu nevedomosti, čo je 'sluj' nebudem uvádzať miesto. ...niekom je duch (duch v človeku) ide o zvláštnu posadnutosť, kedy posadnutý duch neškodí, ale prorokuje, lieči, čaruje a podobne. Tento človek z posadnutosťou tohto ducha chytá a odovzdáva škoditeľov – či už poltergaistov, alebo ide o mimozemšťanov zlých, ktorých títo ľudia chytajú a odovzdávajú úradníkom Božím. Majú títo ľudia svoju činnosť odhaliť, zverejniť a zmúdrieť, keď prichádza N., alebo spasiteľ Ten po Ježišovi Kristovi. Prišiel Ten po Ježišovi Kristovi ponúknuť nové a ucelenejšie učenie – denný pokrm pre dušu a bude trestať zlých.

Siedme  miesto

     V Esesovi – či samotný Eses je jeden z tích, ktorý sú proti Bohu a proti vyslancom Boha (pozri moju poznámku: NIEČO OKOLO BOHA), možno pomocník diabla je Eses, či vyvolávač diabla – čierny mág – či čierny duch – zlý. Možno ide o posadnutosť Rerekom. Rerek má magickú moc a vlastnosť doslova prilepiť sa – ovládnuť – posadnúť, alebo zhypnotizovať obeť, a jed je myšlienka otravujúca myseľ obete. Rerek bude zbavený tejto moci. Jeho schopnosť, ktorá otravuje myseľ obete bude odobratá a jeho moc sa dá N.  'Světlo dárci' (neviem prekonvertovať). „Ak len raz zaútočí po odobratí tvojej moci, bude v tvojej povahe oddelená tvoja myseľ dobrá od zlej.“ Mágiou potlačené zlé vlastnosti – nasilu, možno prístrojmi.

 

Ôsme miesto

     Nejde o miesto, ale o lásku a rozum Boha. Keďže má nekonečnú lásku a všetko poznanie, nie je možné Ho pochopiť a obsiahnuť všetku Jeho múdrosť a láskavosť. Keď Boh vie o všetkom, všetkých pozoruje a napráva, preto vie o všetkom, čo kto robí. Je v každej bytosti vo vedomí (moja poznámka o: NIEČO OKOLO BOHA – má najdokonalejší počítač, a tam je každý. Každého pozoruje vo forme vĺn vedomia duše): Ak máš vieru v Boha v Jeho moc a lásku k Nemu cítiš, diabol ani nik Ťa neporazí, neovládne. ...(Niekto)... prináša na planétu Zem (učenie, filozofia, veda ...) poznanie, možno viac ľudí, či v jednom človeku. Podľa toho človeka sa budú chrámy písma upravovať (dorábať, dopisovať – neprepisovať! Písma od Boha. Rozumieť treba ako napríklad:pokračovanie románu, tak bude pokračovať poznanie o Bohu), a predstavený klaňať či opovrhovať budú Ním budú. No i tak im to bude dané, ak to predstavený neprijmú hneď, pokroku sa nevyhnú ani vo viere (ide o Pána Ježiša Krista, alebo Ten kto má prísť po Ňom). Možno prišiel z inej planéty a vtelil sa ako smrteľník do tela, aby pokračoval vo vykupiteľskom diele (zo severného horizontu pochádza buď Ten po Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo Jeho učenie). Alebo do severného horizontu raz prídu všetci. Alebo názov severný horizont je názov zoskupenia – či mimozemšťanov bojovníkov proti diablovi a jeho pomocníkom.

 

Deviate  miesto

mnohonásobný stroj času BOHA

     Monológ adresovaný tím, ktorý z obyčajných bytostí vychovávajú Božích bojovníkov proti diablovi i v hmotnom svete, alebo čisté bytosti (i v hmotnom svete). Títo Boží bojovníci, alebo čisté bytosti sú výnimočné na planéte Zem, lebo im podobným a citoch, rozumnosti a podobne nie je medzi pozemšťanmi. Preto sú často nepochopený i keď plnia svoju funkciu niekedy i skreslene. Príkazy, aby robili ľudia na Zemi inteligentných potomkov, nielen výchovou, ale i modlitbami nech prosia o týchto Božích bojovníkov a vykonávateľov v rôznom zameraní vedy, umenia, politiky, lekárstve a podobne i Božích veciach. Ten, ktorý hovoriť má tento monológ prosí o to, aby sa mohol narodiť na tento účel na svet... .Ďalším prirovnaniam nerozumiem, v ktorých bude splnené všetko preto, aby takáto bytosť sa mohla narodiť. V poslednom treťom odseku 'Desiateho miesta' prosí narodená bytosť na tento účel o to, aby mohla naplniť túžbu Boha a ľudstva, v ktorom žije. A tím dal svetu, učenie, vedu, poznanie, bezpečnosť a podobne, čo u ľudstva ostane naveky, a táto bytosť bude Bohom oslávená a očistená svojou oddanosťou a poslušnosťou.

Jedenáste  miesto

     ... je miesto, kde sa vychovávajú a žijú Boží bojovníci svetov, za pravdu a pre pravdu žijúci. Toto miesto chráni jeho obyvateľstvo, nikto z neho a doň sa nedostane bez súhlasu a vôle Boha. N. chce, aby sa mohol stať tiež takým, a tím pádom tam žiť a rozdávať potomkom vo svetoch hmotných múdrosť, a stále túto funkciu učiteľa, či vedca bádateľa, alebo zvestovateľa slova o Bohu či vede predávať potrebnej planéte a jej obyvateľom. Keďže sa naučí astrálne putovať, spozná rôzne dimenzie a priestory i priestor Neba, Raja a strálnych svetov – nehmotných ale i spozná vesmír či už vedou, alebo astrálnym alebo 'vedeckým' cestovaním, chce tieto vedomosti rozdávať ostatným, a chce, aby mu v tom Boh a všetky potrebné astrálne (duchovné) a hmotné (mimozemšťania) pomáhali. No chce i láskou hovoriť – tak ako Boh.

Dvanáste  miesto

     Možno sa jedná o miesto, kde sú uväznený bývalí bojovníci za pravdu, ktorý sa obrátili proti Bohu. N. je v tomto prípade vodca týchto bývalých Božích bojovníkov, ktorý boli 'degradovaný' – zhodený z funkcie pre ich slabosti a kvôli zlyhaniu pred Bohom. N. v tomto prípade opäť z väzenia navráti bývalých Božích bojovníkov k Bohu, o ich opätovnom návrate do funkcie bojovníkov o Božiu pravdu je otázne. O ich ďalšom osude rozhodne Boh, keď ich N. privedie k Bohu a N. na 'čele prúvodu'.

Trináste  miesto

     ...je v podstate poznanie Boha o všetkom a všetkých. Hrôza vody preto, lebo pravda o sebe samých budí hrôzu z toho, čo sme neurobili, ale mali sme urobiť – a to pred Bohom a Bohu. Voda je ako potrebný denný nápoj pre vedomie – dušu. Poznanie tohto nápoja dodáva duši – vedomiu silu na ďalšie prežitie, ako strava pre hmotné telo. Táto voda je poznanie pravdy o Nás a o vede, umeniu, filozofie, náboženstve, lekárstve a vôbec všetko poznanie. Dokonca i Boží bojovníci proti diablovi majú strach z poznávania tejto vody (pravdy). Lebo je to zrkadlo do vlastného svedomia – okrem iného vedného, lekárskeho a filozoficko – náboženského poznania. Rastlinstvo rieky – to je úroda z tohto poznania. Aby sa nebáli piť z neho i 'žiariace bytosti' – Boží bojovníci, preto, aby prekonali strach sami zo seba a stali sa tak lepšími bojovníkmi proti diablovi a jeho pomocníkom. Poznanie pravdy môže prebudiť funkciu Božieho bojovníka na správnu cestu boja proti diablovi a jeho pomocníkom.

Štrnáste  miesto

     Miesto ... , ktorého vedomosti sa obracajú na miesto ... . Týmito vedomosťami je obdarené každé miesto, kde volajú Boha na pomoc a prosia Ho o odpustenie. I tam pomáhajú vedomosti tieto, kde volajú aj Božích bojovníkov. 'Had v kataraktu jebském' – neznáme pojmy, neviem prekonvertovať celú vetu. Celý druhý odstavec je o tom, aby mu bola daná múdrosť a poznanie Boha – učenie na každý deň, denná strava duše – vedomia. Možno aj inteligenciu Boha (?). Tretí odstavec je o tom, že N. dostal učenie Boha, ktoré mu ostane – nebude odňaté nikdy. Iba ak by zhrešil. No keďže sa hovorí, že mu nebude zbavený nikdy, má i poznanie lásky a výdrže vo viere v Boha a Jeho lásku, a lásku k Bohu. Na poznanie treba totiž Boží súhlas o láske a výdrž neobmedzenú, ako lásku.

 

Kapitola  154

     Táto kapitola je celá písaná buď pre telo i pre dušu naraz v celom texte tejto kapitoly 154, alebo len občas. Pre telo aby nezhnilo je text jasný. No pre dušu má takýto význam: Za života na zemi, nič zlého nespravil, prosí o očistenie ducha – vedomia, od prípadných neprávostí, ktoré spravil kvôli iným, nech po smrti duch – vedomie, nie je ako iný duchovia – vedomia zlý, ako napríklad poltergaist, ale nech má všetky 'zmysli' ducha – vedomia zdravé, čisté, nepoškvrnené. A tak to chce mať stále – do nekonečna.

Kapitola  158

     Prosba o otvorenie Neba, Raja a uzdravenie duchovných – vedomia 'zmyslov' – očistenie, aby uvidel vysoké bytosti (postavením, funkciou) – astrálne, alebo z iných planetárnych sústav, ak sa opäť vtelí na inej planéte do tela hmotného. Alebo aby videl Boha v Raji, v Nebi, či Božieho vykupiteľa, Ducha Svätého alebo iného veľkého (postavením, funkciou) Božieho posla – či bojovníka.

Doslov

     Deň pohrebu hmotného tela, ale duch – vedomie vystúpi k Božiemu poslu – astrálnemu (meno neviem), ktorý po každom pohrebe čaká na každého, ale už takmer nikto, možno už nikto (neviem), k Nemu nevystupuje z dôvodu nevedomosti. Tento Boží posol – astrálny (meno neviem) má funkciu spomínanú v kapitole 158.

Kapitola  161

     Oznam textu o tom, že mŕtve hmotné telo chráni a stráži astrálna bytosť ... .

 

 

Doslov

     Štyri brány Neba – doslovne, alebo i hmotné svety. Je možné, že po smrti prejde do hmotného sveta cez tieto vrstvy Neba (štyri brány) dostane sa do hmotného sveta systému planét tiež pod názvom štyri brány. Či tak akosi skombinované rôzne.

 

Kapitola  162

     ... Pána bielej mágie (asi funkcia v astrálnom svete, alebo prezývka v astrálnom svete volaného). Vysoký chochol asi umenie bielej mágie – vysoké – či učiteľské a praktické vedomosti a schopnosti používania bielej mágie. 'Dutky' – neviem čo značí. Učí ľudí astrálne bielej mágii, hoci o tom ľudia nemusia vedieť. Stará sa tiež o šírenie vedomostí o bielej mágii. Nikto zo smrteľníkov o Ňom nevedel, až do určitého času (neviem kedy ten čas odhalenia nastane – odhalenia tejto astrálnej bytosti). On je rýchle poznanie je ... deväť neviem čoho ... je vytrvalý v cvičení a učení iných. Kto chce spoznávať bielu mágiu, toho bude učiť buď osobne , alebo cez iného astrálneho učiteľa – ducha – vedomia. Ten, pre koho bola písaná táto kapitola, chce sa bielej mágii učiť a volá Pána bielej mágie. Chce tiež učiť bielu mágiu na Zemi hmotnej, tak ako učí bielu mágiu astrálna bytosť. Učenie bielej mágie na Zemi má ... (význam?, aký veľký?). ... je Pán času v Onu ... ... . Nech Božia múdrosť bielej mágie a umenie pána bielej mágie – umenie mágie pochopí a naučí sa ako Boží bojovník, alebo nech sa stane Božím bojovníkom či bielym mágom – učencom mágie. Nech vie to, čo vie Pán bielej mágie o mágii ... (kto? - N?).

 

Doslov

     Spomínaný 'papyr' je niečo ako sprievodný list pre ochranu a pripomenutie toho, čo robil na Zemi, aby naviazal na vedomosti, ktoré mal zo Zeme za hmotného života – to je jeho teplo domova, ktoré sa má týmto preniesť i do Neba, Raja či na inú planétu. Táto prenesená ochrana znalosti i spôsob života bude potom v Raji či Nebi jeho domovom – nezávislé od času. Daj pretvárku tomuto zosnulému, aby neprezradil tieto znalosti, ktoré  nadobudne v novom domove – Raji či Nabi, aby ich chránil týmto pred zneužitím a zneuctením. Skry toto učenie (mŕtveho v pyramíde) na čas v textoch zašifrovaných v hrobke mŕtvych (tiež možno Bohov) kráľov Egyptského 'panstva'.

 

Kapitola  186

     Možno ide o Prakráľovnú (Večné zákony 2; Natália de Lemeny Makedonová), ktorá má väčšiu múdrosť, lásku, pochopenie a poznanie než všetci. Neviem či žije len na astrálnej úrovni, alebo i v hmotnej. Druhý odstavec má odpor k tej, ktorá je asi spomínaná vo vybodkovanom priestore. Alebo je verzia, že Prakráľovná chce, aby život na Zemi bol izolovaný od života v Nebi a Raji, preto nie je 'pohodlná' pre poznávajucich pravdu. No Prakráľovná to chce asi udržať tak len do určitého času. Vyznanie čistého života na Zemi hmotnej, Prakráľovnej cez budúceho (vtedy budúceho, vzhľadom na to, že kedy sa používali tieto texty sa Pán Ježiš Kristus ešte nenarodil) spasiteľa Pána Ježiša Krista alebo Toho, čo má prísť po Ňom. Štvrtý odstavec je uvítanie v Raji či v Nebi. Víta ho asi Prakráľovná, či Jej dcéra, alebo podobne – neviem o tomto nič. No nemusí ísť o Raj či Nebo, ale i o inú civilizáciu a Pani je tým pádom prezidentka dlhého života. Respektíve bola – žila v tom obdobý, keď písali tieto texty a použili ich.

 

Výsledky  bádania  niektorých  dosiek

RAMESS: Z vody ... a ... sa vypočíta jednou funkciou na kalkulačke starého Egypta čas, svetlo či magická moc počtom dve ...  .

PTOLEMAJOS: 1: Zdroj pre strážcu pôdorysu domu je ... zložitosť dve funkcie, či niečoho dve... .

                            2: Strava pre strážcu domu je dva kusy niečoho za stráženie (vartáš, vrátnik ... ).

SÓTÉR I.: Niekto, či niečo, niečo drží ... stráži ... dve funkcie, či niečo na zloženie – spojenie niečoho ... ... ... ... (číslica 3, či 3 funkcie). Dva dvory niečo, niekto ... uvidí.

KLEOPATRA: Na kopci je tajomstvo zakrivenia času, nehovorí ... . Ako zdroj je čas, svetlo, magická moc znamenia. Zdroj trojice – svetla, času, magickej moci (príprava) zdroja uzavretá (uzavrie) (zastaví čas) – čo – čím.            (Jedná sa o zastavenie času magickou mocou, či podobne).

KARTUŠE  ALEXNDRA  VEĽKÉHO: Dve ženy, jedna má dve funkcie nad Bohom, ktorému vládne, spolu zo ženou, ktorá má magickú moc, alebo vládu nad časom a svetlom ... vodou .. niečo strážia, pozbierané a uzavreté. Ale jedna ruka dvoch žien nesmie nejakú funkciu vykonávať, ale ani o nej hovoriť. (Treba tak chápať, že štyri ruka tých žien majú určitú funkciu, každá ruka inú, ale jedna ruka za štyroch rúk tých dvoch žien, nesmie niečo vykonávať – zakázaná práca.)

ŠEPSESKAF: Neznámy znak, ak je dva razy (funkcia), spája sa z nebezpečenstvom.

(MYKERINOS)  MENKAURE:

1: Svetlo, čas, či magická moc sa vypočíta na kalkulačke starého Egypta trojnásobným spojením.

2: Trojzáväzok času.

3: Svetlo, čas a magická moc sú navzájom spojené – akýsi zväzok.

(CHEFRÉN)  CHAFRE: Magická moc je nebezpečná ak svitá.

(CHEOPS)  CHUPEV: Vlastnosti niečoho ... a ich význam určuje vlny magickej moci, ktorá je ne – bezpečná (podľa významu perličky na konci).

(SÓRIS)  SNOFREV: Zložiť niečo v záhrobí, a odtiaľ počuť hovoriť ... (o...).

RAMSES II.: Svätica z magickou mocou pomocou jednej funkcie na kalkulačke starého Egypta určí nejakú vlastnosť, uzemnenie, či častice, či niečo iné z vody a do troch zhlukov uzatvorí – či tri do jedného uzavrie magickú moc i za pomoci zjavenia. Potom túto magickú moc preberie čarodejka, a zmení na svoju a dá jej vlastnosti vody, či ju uzemní do vody, ktorá sa potom na magické účely použije.

KARTUŠE  HRIHORA: Znamenie ... stojí vo vode, použitím jednej funkcie na kalkulačke starého Egypta vyjde vlastnosť či povaha znamenia. Ďalej sa asi tou istou funkciou na kalkulačke starého Egypta z niečím, čo obsahuje voda, vypočíta a udrží magickú moc na oblohe ... .          (Vznášanie?).

TUTANCHAMON: Magická moc po vypočítaní z funkciou na kalkulačke starého Egypta z číslicou 3, a jedna časť výpočtu z číslicou 1 a zase inou funkciou určí, koľko niečoho z čoho sa skladá voda treba ako zdroj pre ...  ... , a ďaľší zdroj pre ANCH, aby ovládol vrcholok pyramídy na magické účely. Pyramída určitého druhu.                                       (Číslice môžu znamenať tiež počet funkcií).

KARTUŠE  PSAMTEKA  III.: Cestovať v čase sa ovládne svetlo s uzemnením, či z pomocou ANCH – u do vody cez ... . Po výpočte na kalkulačke starého Egypta chaosovitého času, treba tri razy niečo nejako počítať na kalkulačke starého Egypta. Potom niečo v noci – či v spánku – ohnúť (nahrádzajúci znak sovy vhodným slovom – činnosťou) pomocou  ... ( opäť nahrádzajúce slovo činnosti sovy), či zrýchli chod času. Potom sa môže v ňom cestovať.

 

Nový spôsob liečby

     Je známe, že každý orgán má potrebné chemické látky a energie na svoju prácu, údržbu a oddych. Líšia sa i od ostatných orgánov o veľmi málo, ale predsa. Tu je rozdiel ako chemický, tak i energetický. V polohe mŕtveho je možné liečiť pyramídou, či pyramídami, ktoré sa vyrobia určitej veľkosti a v spomínanej polohe tela sa položia na čakry. Treba rozoznávať potrebu zemských energií a vesmírnych energií. Pyramídy sa môžu robiť vo viacerých veľkostiach, a vložiť niekoľko pyramíd do seba – podľa veľkosti. Je tiež možné do pyramídy tesne pod vrchol vložiť určité krištále, potrebné na liečbu. Tiež sa pri kryštáloch môže využiť pyramídy v pyramíde, podľa veľkosti a navyše rozoznávať vesmírne a zemské energie. Dá sa zájsť ešte ďalej a môže mať pyramída namiesto štyroch bočných strán i osem, či dvanásť, alebo šesť. No i nepárne množstvo. Od počtu tri nahore. Je možný i ďalší spôsob liečby skombinovaný z počtom pyramíd v sebe z rôznym počtom bočných stien a rôznymi kryštálmi. Počet stien pyramíd na povrchu – prvá pyramída, môže byť dvanásť, a ostatné vnútri môžu mať o dve, tri, štyri či viac, či menej a vo vnútri poslednej môžu byť kryštále. Je ešte ďalšia možnosť. Krištále môžu byť umiestnené v poslednej – najmenšej pyramíde, a zároveň i medzi malou a vrchnou – medzi vrcholkami pyramíd. Tu budú mať krištále iný účinok. Tiež sa môže využiť kombinácia zemských a vesmírnych energií a počet bočných stien a počet pyramíd v sebe. Keďže je na tele viac čakier, dajú sa na každú čakru použiť tieto kombinácie pyramíd, kryštálov a energií buď vesmírnych, alebo zemských, či ich skombinovanie. Pri tomto princípe sa dá navyše ešte experimentovať z rôznymi kryštálmi na rôznych miestach pod a medzi vrcholkami pyramíd, ich počet (kryštálov), silu a rôzne skombinovanie môže zapríčiniť zlúčenie energií a výsledná energia môže mať úplne iný počet účel, no i nemusí. To závisí od druhu energií z vesmíru či zeme, alebo ich skombinovanie. Spolu to môže liečiť. Keďže je krištáľov viac druhov, počet bočných stien sa dá na pyramíde tiež zvýšiť – skombinuje vesmírne a zemské energie, a určitý počet pyramíd sa dá tiež do seba, a dá sa to použiť na všetky čakry, i keď naraz – je možné liečiť pravidelne veľa chorôb. I také, ako je spomínané na začiatku tohto nového spôsobu liečby – odlišné energie má každý orgán – a viac druhov energií má jeden orgán. Na oddych, prácu, relax, liečenie, sebaliečenie, údržbu. Každá vrstva orgánu – či už vnútro a podobne, i nervy v orgáne sa líšia od nervov v orgáne druhom a podobne. Dokonca i chemikálie v jednom orgáne majú iné energie než druhé orgány. A chemikálií má každý orgán viac. Z tohto vyplýva, že organizmus ako celok má veľa druhov chemikálií a orgánov, a potom sa zvýši i počet energií, ktoré sa dajú novým spôsobom liečby – tu spomínanej liečiť. Treba ešte veľmi presne dopracovať, veď každý organizmus je iný. Dá sa i používať počas jedného liečenia používať kryštál, či kryštále len pár minút, a ostatné sa budú používať dlhšie. Kombinovať sa môže i čas používania jednotlivých kryštálov a pyramíd. Raz sa použije taká doba používania pyramídy alebo kryštálu, raz taká doba používania kryštálu alebo pyramídy, či rôzne kombinovať. Niekedy dlhšie, niekedy kratšie. 

 

Krištáli,  meditácia,  pyramída  a  bolesť

     Energie pri meditácii z pyramídy a krištáľov pôsobia na vedomie priamo. Nie len na astrálne telá. Pri bolesti a meditácii treba vedomie dobýjať kryštálmi z pyramídy a energie pri tom šetriť. Ak pri tom i čarujete, rozdeľte si energie na čarovanie, vedomie, kontroly vedomia a ostatné funkcie vedomia, a bolesť pritom neovládať. Nesmú sa uzavrieť všetky čakri. Bo pri bolesti pracuje automatika astrálnych a hmotného tela v zhode – ako je to ideálne, či aspoň trocha ideálne. Ak by Ste sa pri bolesti ju snažili ohradiť, či presíliť inými energiami, poruší sa dobíjanie a energetické očisťovanie automatiky. Viedlo by to k ešte väčšej a dlhšej bolesti. V tomto prípade meditácie, musí byť väčšia rezerva na sebakontrolu kvôli bolesti. Nesmiete sa snažiť bolesť ovládnuť, ak ju nechcete liečiť. Z pyramídy a krištáľov smerujú automaticky energie do vedomia. Počkajte, až sa zosília, až potom rozložte energie a unavujte vedomie i čarovaním. No astrálne telá neunavujte vybíjaním, ale si vystačte z energiami, ktoré prichádzajú z pyramídy a krištáľov. Pri bolesti sa musíte šetriť a nezaťažovať čakri a sústavu čakier, čo smerujú a dobíjajú bolestivé miesto. Ale dostratena energií neovládajte postihnuté miesto a sústavu čakier. Nesmiete v tomto prípade ani veľa krištáľov ani veľa energií dať do pyramídy. (Ale krištále musia byť očistené a nabité pri každom použití v pyramíde, ak chcete mať čo najdokonalejší účinok. Vyhnete sa tým tak vlastného unavenia vedomia.) Mohli by energie presíliť uzdravovanie automatiky tiel, hmotného tela. Samozrejme je to iné, ak Vás niekto energeticky napadol, vtedy treba sa očistiť. No iné je to pri chorobe tela. Vtedy byť treba opatrný, a všetky kanály uvolniť a nepoužívať, ktoré smerujú do chorého miesta. A navyše ak čarujete, tieto kanály majú i svoj prísun energií z priestoru, preto treba dávať pozor, a nedávať sily na čarovanie do miesta chorého, alebo v ktorom prúdi energia doň, a odkiaľ čarpá energiu postihnuté miesto. Odporúčam kľud pred i po meditácii pri chorobe tela.

 

Meditácia  a  pyramída  z  meditácií

     Nie je dobre cvičiť meditáciu stále z pyramídou. Iba vtedy, ak si chce človek oddýchnuť, upokojiť sa, nabrať nových síl. V meditácii bez krištáľov totiž sa unavuje vedomie. Ak je toto vedomie veľmi oddýchnuté alebo unavené, dochádza k psychickej nerovnováhe a stým spojené problémy nízkej sebakontroly, pričom môže v kritickej hranici chýbať, preto opatrne. Včas striedať meditácie z krištáľmy, krištáľmy a pyramídou, či bez. Cvičiaci sa to musí naučiť, pokiaľ chce byť v rovnováhe. Meditácia bez krištáľu unavuje vedomie, a z krištáľmy a pyramídou dodáva duši energie na meditácie. Treba včas rozhodnúť, akú meditáciu chce cvičiaci robiť, či z pomôckami, alebo bez.

 

 

Oživovanie  pyramídou  a  pomôckami – začiatok,  úvod

     Každému orgánu prislúcha séria krištáľov, od mini energií po maxi energie – od liečiteľských po magické – oživujúce. Tak je to i zo svalmi. Krv si vyžiada niečo zvlášť i nervy a miecha. Každý orgán má sériu krištáľov namočených v roztoku – čo spomínal Vladislav Batka – o hviezdach, a ich pôsobení na telo pomocou chémie, a v pyramíde sa to zosíli a zkoncentruje. Nebolo by ne škodu, čo – akú tekutinu (či čo nalialy Egypťania do nádob z orgánmy) buď na zkoncentrovanie, či na oživenie, ako V. Batka.  Toto všetko by sa malo využiť pri omdlení, či pár sekúnd po smrti, či pri klinickej smrti a podobne. Ak až po nejaký čas po smrti chcete oživovať, treba zvláštny horoskop vytvoriť – teóriou a výpočtami, či sa vedomie – duch už náhodou nevtelilo do ďalšieho tela, alebo či už nie je v Raji. Ak nie, môže sa za pomoci zasa iného zvláštneho horoskopu vypočítať, koľko do čoho chemikálií (V. Batka), a koľko energií (séria krištáľov) do akého orgánu, svalu ..., a hlavne kedy oživovať v akej pyramíde, a na akom mieste. Vhodné je na to i séria liečiteľských – oživovacích horoskopov na jednotlivé orgány, svaly, srdce a podobne... .

 

Oživenie  pyramídou  a  pomôckami – začiatok, úvod 2

     Pyramída, prúdiace energie zo Zeme usmerní a zosíli, potom obráti smer naspäť do Zeme, do jedného bodu. Do tohto bodu rozložiť kryštále a iné magické pomôcky, ktoré budú meniť

frekvencie týchto usmernených a zosílených energií. Preladia ich kryštále a pošlú pôsobením do tela. Ktoré nesmie byť mŕtve. Tieto prúdy budú slúžiť na odďaľovanie smrti. Či to robiť pravidelne, alebo podľa potreby, neviem (odďaľovanie smrti). Pri odďaľovaní smrti pomôcť najprv postihnutým orgánom a liečiť ich medicínou – chemicky, až potom energeticky v pyramíde, vo zvláštnom zariadení magických pomôcok. Alebo najprv energeticky očistiť, a potom miestu, ktoré má problémy energetické, pomôcť buď dobyť, alebo nájsť malú chybičku – príčinu a energeticky (vhodné kryštále, či magické pomôcky) očistiť – odblokovať alebo uvolniť, a potom dobýjať liečiteľskími a životnými energiami. A ak by náhodou bolo treba, i čiastočne viac magickými energiami. 

 

 

Začatie  pokusu  z  pyramídou  a  krištálmy

DÁTUM:07.02.04   ČAS:08:42:12

 

Tohoto dátumu a tohoto času som postavil provizórnu pyramídu, a do jej vnútra som vložil tri krištále, určené na moje meditácie, ktoré som si nechtiac upravil. Zmenšil som im kapacitu kedysi omylom. A ich silu vedomia som doslova vyhnal tým darom magickým v pravej dlani.

 

     Podľa Nostradamovho proroctva na rok 2004, bude tajomstvo pyramíd odhalené. Inšpiroval ma na to text v 2. riadku, znie „... DOBRE.  VEDOME  SA  UROBÍ  POD  VRCHOLOM.“ Slovo DOBRE som si vyložil, že znamená ako keď génius pomáha géniovi . Vo svojich proroctvách Nostradamus zanechal odkaz, ako sa má ísť na pyramídy. Slovo VEDOME ako vedome mi pomáha pri riešení záhad pyramíd, tak isto toto slovo znamená že pôsobiť bude pyramída na vedomie asi akékoľvek. No ja som dal hneď pod vrchol mnou vyrobenej papierovej pyramídy svoje meditatívne krištále, ktoré by na mňa mali o nejaký čas pôsobiť. Toto slovo VEDOME tiež značí, že Nostradamovo a moje vedomie sú na ten okamih spojené vedome. Nostradamus o tom vie, i ja o tom viem. Vedome sme spolupracovali obidvaja naraz. Tak isto toto slovo značí, že pod vedomím svojím i Nostradamovým súhlasí On i ja to, že o mne napísal, čo napísal, čo predchádza slovo DOBRE, pred slovom VEDOME.  UROBÍ  POD  VRCHOLOM  značí, že krištále mám uložiť, čo najviac pod vrchol pyramídy. Učinil som tak. Som zvedavý na výsledok. Nostradamus prišiel na to, že treba krištále nabíjať pod vrcholom tesne. Asi z toho dôvodu, že jedna pyramída, neviem ktorá, má vrchol pyramídy akoby zvýraznený, iba vrchol. No ostatné pyramídy to nemajú. Na toto prišiel Nostradamus, a mne to prenosom myšlienok, keď som čítal Jeho proroctvo a zvlášť tento 2. riadok,  a tieto vety : DOBRE.  VEDOME  SA  UROBÍ  POD  VRCHOLOM. Povedal. Nie slovami, ale myšlienkami. Stalo sa to , že Nostradamus mi radil. Génius radil géniovi (či som génius neviem, no tak ma napadlo pri prenose myšlienok. No Nostradamus je určite génius). Nostradamus pre mňa zašifroval viacej, no nezasvätený do môjho života nepochopí, čo Nostradamus napísal. Chápem to po svojom, ale chápem. Možno preto sa Nostradamove predpovede zle „prekladajú“ - dešifrujú, bo nik nevie, že Nostradamus určil tie predpovede (niektoré ) pre mňa, aby som sa mal o čo oprieť. I oprel som sa. Ďakujem Mr. NOSTRADAMUS

     Tie krištále som dal do umelej krabičky od Kinder vajca, no boli na dne vo vnútri pyramídy. Cítil som ako to na mňa zle pôsobilo. Pri písaní do PC som našiel svoj omyl, a zistil som podľa Nostradama, že POD  VRCHOLOM, z toho som usúdil, že krištále treba podložiť, aby boli čo najviac pod vrcholom. Urobil som tak, a zlé pôsobenie prestalo. No začína nejaké iné pôsobenie je čas09:17:03, a pôsobenie je trocha iné, ale stále. Uvidím neskôr. 

Pokus  z  pyramídou  a  kryštálmi

7.2.2004  1203 – zdá sa že pyramída zvyšuje účinnosť krištáľov, pôsobia na diaľku na mňa. Tlmia prácu tela no aktivujú ESP, potláčajú myslenie na bežný život. No podporuje myslenie na prácu. No keďže potlačuje aktivity tela, som akýsi ospalý, možno preto bo pracuje ESP, keď je neaktívne.

Účinnosť na mňa kamienkami v pyramíde je meditatívna – usudzujem. Bo pri meditácii telo oddychuje, skúsim meditovať.

7.2.2004  1246 – Meditácia prešla bez problémov, až vynikajúco, bez úsilia. Kamienky a pyramída viedli energie na mňa, a nemusel som nič robiť. Bolo mi povedané od Nostradama počas meditácie, že Egypťania mali dať sarkofág pod vrcholce pyramíd, a nie tam, kde ich dali. Špatne to vypočítali. Ja som z touto teóriou Nostradama len súhlasil, keď som videl účinky na sebe. Do určitej miery by toto mohlo byť i návykové.

7.2.2004  1250 – Spod pyramídy som tie kryštály vytiahol, čakám aká bude reakcia. No počas meditácie sa ku mne nemohli dostať astrálne bytosti, kamienky a pyramída vysielali ku mne energie, čo to rušili (iných ku mne neprepustili).

7.2.2004  1258 – Zdá sa, že na mňa počas pôsobenia kamienka pyramídy pôsobili upokojujúco, ešte stále som nabitý energiou z pôsobením, hoci je to už „odstavené“. Čosi ešte na mňa pôsobí – buď kamienky, alebo pyramída. Čo teraz pri tejto meditácii som zažil, to som chcel dokázať sám, no nedarilo sa mi. Kryštále a pyramída to dokázali – očistili ma, dodali potrebnú silu vedomia na výdrž v meditácii a upokojili.

7.2.2004  1308 – Až teraz mi začína mozog pracovať, doteraz som bol akoby fyzicky omámený, no spokojný. Niečo sa dialo z mojím astrálnym telom, čo sa napája na hmotné telo.

 

Záver  a  pokus  o  rozbor

     Pyramída tesne – tesne pod vrcholom by mala mať krištáli zasvätené osobe, ktorá si chce oddýchnuť a načerpať nových síl. Krištáli umiestnené na tom mieste pôsobia ne diaľku, závisí od sily krištáľov, počtu krištáľov ich súčiniteľu a veľkosti, ale aj od veľkosti pyramídy. Čím by bola väčšia pyramída a silnejšie krištáli, tým viac pôsobia na dotyčnú – zasvätenú osobu. Krištáli musia byť určené a používané len tou osobou, ktorá ich vložila do pyramídy. Nemusia to byť len krištáli proti nejakej chorobe, ale z pravidelným používaním. Pyramída totiž zväčšuje účinnosť krištáľov, potlačuje hmotné túžby, alebo zvyšuje, podľa druhu krištáľov a počtu, aj podľa druhu a spôsobu kombinácie rôznych druhov krištáľov. Krištáli dáme do pyramídy na určené miesto, pod vrcholom, a nemusíme ich nosiť na krku. Čím väčšia pyramída a silnejšie krištáli, na tým väčšiu vzdialenosť budú energie pôsobiť a tým bude lepšia účinnosť, no nepreháňať, aby to ak Ste doma a doma máte i pyramídu z krištáľmy neboli prisilné, čo môže skôr uškodiť. Ak by sa prešlo vyššie cez extrém, je možné, že bude spôsobovať bolesť, šialenstvo, alebo rôzne prejavy psychokinetických síl i vedľajšie účinky mágie – samovoľné rôzneho druhu – i poltergaist. Ak sa pôjde ešte vyššie i cez tento fenomém, môže dôjsť ku zmene druhu hmoty a iný druh hmoty, či zmiznutie niečoho, niekoho, objavením sa niečoho, niekoho. I rôzne časové skoky. No to by musel byť extrémne extrémny extrém, o ktorý sa snažili Egypťania. No len ne vedomie múmií v sarkofágoch asi pôsobila pyramída, nie na telo hmotné veľa, tak ako chceli Egypťania. Oni chceli dosiahnuť extrémne extrémny extrém, časový posun a zmŕtvych vstanie, no dosiahli len asi toľko, že duše múmií ak sú v pyramídach, nič nepotrebujú. Len občas si prehodiť zopár slov z iným duchom – ak tam nie sú, tak majú smolu.

     Pyramída by sa dala využiť ako energetická fabrika na očistu, za použitia krištáľa by bola očista i krištáľov, aj väčšia samotnej pyramídy. Tesne pod vrcholom pyramídy, ak by bola dostatočných rozmerov energeticky očistí za nejaký čas hocičo, a za pomoci magických pomôcok môže oživiť mŕtve telo – no i nemusí, ak sa už duša narodila znovu do iného tela.  

 

Vrcholky  pyramíd

     Keby vrchol pyramídy mierne skosený o viac stupňov než ostatné strany pyramídy a vrchol by sa bol tiež znásobený 1x, 2x, 3x, až Xx, alebo od začiatku znásobovania o určitú hodnotu X, postupne zvyšovať pravidelne. Hodnota X by bola v rôznych pyramídach rôzna, na rôzne použitie. Na vrchole by mohli byť i rôzne kocky a podobne na rôzne rozloženie síl v pyramíde. Toto je vhodné na rozloženie magických pomôcok, krištáľov a podobne na sústredenie síl na potrebné miesta na vyliečenie, zmŕtvych vstanie, vyčistenie a podobne. No i na mágiu – čarovanie, pohyb v čase, psychokinéza, jasnovidectvo a podobne.

Bohovia  starého  Egypta  kontra  mimozemšťania  a  čarovné  predmety

     Staroegyptské božstvá sú niektoré, ak nie všetky z mimozemských civilizácií, čiže mimozemšťania. No v staroegyptskom jazyku sú inak pomenovaný. Výnimkou je napríklad PTAH. Z Plejáranskej civilizácie sa volá veliteľ vesmírnej flotily PTAAH. Ktorého meno je mierne zmenené na PTAH. Asi z úcty k veliteľovi hviezdnej flotily jeho meno len veľmi jemne zmenili. Z toho vyplýva, že asi niektorý „bohovia“ sú mimozemšťania. Ako je to z ostatnými? - je možné, že sú z inej hviezdnej sústavy mimozemnšťanmy. Keďže majú veľmi dlhý život na svojich planétach mimozemšťania - „bohovia“ preto nepomáhajú modlitby a čarovanie zamerané na pomoc týchto mimozemšťanov - „bohov“.

     Títo „bohovia“ možno prezradili niektoré mená astrálnych bytostí, a preto niektoré modlitby zamerané na týchto „bohov“ - astrálne bytosti trocha zaberajú. No viac asi spravili v modlitbe vlastná viera v čarovanie, náhodný duch, či pozostalý duch z čiastočnou magickou mocou, alebo človek z nadprirodzenými schopnosťami , bo náhodne vyrobená nedokonale magická pomôcka – či pomôcky, alebo iné javy tzv. prírodné. No je predpoklad i výroby magických pomôcok, asi presnejšie vyrobené, než za dnešných čias na tejto planéte. Tzv. bohovia – mimozemšťania im poradili, ako ich prepočítať a čo najpresnejšie vyrobiť 

Niečo  okolo  BOHA

     Najprv bol stvorený mimopriestor a v ňom vládca všetkých má prezývku BOH mimopriestoru. No v skutočnosti je Jeho meno iné. Žiaľ, nikto si to nepamätá, kto s Ním mali kontakt. Tento mimopriestorový BOH postavil, zriadil, vyrobil za pomoci svojich Synov priestor. Po nejakom čase v ňom stvoril prvých obyvateľov vesmíru, a neskôr viacerých vesmírov. Títo obyvatelia sa dostali na úroveň vedeckého poznania času a priestoru a iných prístrojov ohľadom nehmoty a ovládania všetkého, i vedomia nielen človeka, prístrojmi. Potom sa spojili z viacerými galaxiami a vesmírmi, a dali podnet na prezidenta vesmírov, ktorý by dával v stroji času mnohonásobnom, pozor a dohľad a zároveň by poskytoval pomoc všetkým bez rozdielu z najmodernejšími vedeckými prístrojmi v mnohonásobnom stroji času, v ktorom cestuje už celé veky. Pričom takmer vôbec nezostarol, bo Naň pôsobí spätne stroj času, ale zároveň i na okolie. Preto nezostarne tak rýchlo, takmer nikdy. Možno nikdy. Prežije aj koniec vesmírov a začiatok nových vesmírov. Preto, lebo stroj času pôsobí  na telo BOHA prirodzenou technickou cestou, ktorá sa dá vedecky vysvetliť, len My na tejto planéte nemáme dostatočné vedomosti na pochopenie takej vyspelej techniky. Kedysi dávno, keď zvolili prezidenta vesmírov - BOHA , a dali mu prístroje na robenie zázrakov – pomoc trpiacim a veriacim, a podobne. Postavili dva mnohonásobné stroje času. Jeden ukradol vtelený diabol do hmotného tela. Diabol totiž v RAJI zhrešil a mimopriestorový BOH ho vykázal z RAJA a vtelil ho do hmotného sveta. Tam sa narodil a ukradol mnohonásobný stroj času. Preto voľby priestorového BOHA pokračovali a v druhom mnohonásobnom stroji času vycestoval BOH ho hľadať a trestať a zároveň zhodiť ho z jeho mocného korábu – mnohonásobného stroja času. Priestorový BOH vyrazil. Na porady prichádza v termín určený, alebo i mimo termínu, vždy vtedy, ak je čistý vzduch. Prináša novinky a správy ako treba zakročiť a kde. Ale aj prijíma príkazy od svojich bývalých predstavených. No i naďalej je im verný a poslúcha ich. Cestuje po všetkých vesmíroch a priestoroch. Pomáha obyvateľom planét, zráža diabla, ktorý už nemá takmer vôbec živé telo. Existuje ako len duch – mág. Škodí kde sa dá. Ale BOH vie kde je, vystopuje si ho. Už len zostáva nájsť dušu diabla a jeho prívržencov, a uväzniť a previchovať. Ako sa to píše v KNIHE  MŔTVICH    v starom Egypte. Tam sa píše tiež, toto všetko, ale i to, že už niektorých diablových prívržencov v hmotných telách už pochytali, a vyčistili veľa svetov. Teraz je na rade planéta Zem. Aby sa BOH zbavil diabla a jeho prívržencov potrebuje pomoc všetkých, lásku a city k výhre a k BOHU STVORITEĽOVI  mimopriestoru a priestoru. Ako sa tento BOH volá, neviem.