Choď na obsah Choď na menu
 


Jama a Nijama

28. 1. 2011
Poučky Jami a Nijami
 
 
„K jame patria neubližovanie, pravdivosť, nekradnutie, zdržanlivosť a nehromadenie“ – Jogasútra 2.30
 
„Tieto veľké ctnosti nie sú obmedzené spoločnosťou, krajinou ,dobou, okolnosťami – majú univerzálnu platnosť.“ – Jogasútra 2.31
„K nijame patria čistota, spokojnosť, sebadisciplína, sebapoznávanie a stotožňovanie so svojou podstatou.“ – Jogasútra 2.32
 
Vonkajšie vzťahy - Jama
Neubližovanie, nenásilie (ahnisá)
„Ak je neubližovanie plne rozvinuté, potom sa to potvrdí tým, že v prítomnosti takého človeka sa stráca všetko nepriateľstvo“ – Jogasútra 2.35
„Ak sa chceme zbaviť zlých, rušivých myšlienok, treba v sebe pestovať opačné myšlienky.“ – Jogasútra 2.33
„Všetko chybné konanie, či už sme sa ho zúčastnili, schvaľovali ho, alebo ho spôsobili, pochádza so skúposti, hnevu alebo klamu. Nech už sú činy malé, stredné alebo veľké, všetky prinášajú ovocie vo forme bolesti a zatemnenia poznania. Preto je veľmi dobré pestovať opačné (protikladné) postoje.“ – Jogasútra 2.34
 
Pravdivosť (satja)
„Dokonalá pravdivosť sa prejaví v následkoch činov, lebo sú na činoch závislé.“ – Jogasútra 2.36
 
Nekradnutie (asteja)
„Upevnenie sa v nekradnutí – to je priblíženie sa k všetkým pokladom.“ – Jogasútra 2.37
„Ak sme ustálení v asteji, všetky drahokamy sa nám samy ponúkajú.“
 
Zdržanlivosť (brahmačarja)
„Zdržanlivosť a sexuálne čistý život postavené na pevnom základe poskytujú telesnú, mentálnu a duchovnú silu.“ – Jogasútra 2.38
 
Nehromadenie (aparigraha)
„Upevnenie sa v nehromadení (nevlastnení) vedie k poznaniu princípu zrodu.“ – Jogasútra 2.39
 
Vnútorné vzťahyNijama
 
Čistota (šauča)
„Telo sa chráni čistotou, nedotýkaním sa iných ľudí a predchádzaním infekcií.“ – Jogasútra 2.40
 
„Čistotou sa zlepšuje schopnosť poznávania – jednobodosť mysle, kontrola nad zmyslami a spôsobilosť priamo vnímať svoju podstatu.“ – Jogasútra 2.41
 
Spokojnosť (santóša)
„Spokojnosťou sa získa vynikajúci stav šťastia a mieru.“ – Jogasútra 2.42
 
Sebadisciplína (tapas)
„Sebadisciplína čistí telo aj myseľ a vedie k dokonalosti.“- Jogasútra 2.43
 
„Kto je striedmy v jedle, radovánkach, kto pozná mieru vo všetkom počínaní a je umiernení v spánku i bdení, sebadisciplínou odstráni všetky svoje utrpenia.“ Bhagavad-Gíta 6.17
„Za najdokonalejšieho muža disciplíny je pokladaný ten, kto v súlade s ja pozerá na blaho i strasť rovnako, Ardžuna.“ Bhagavad-Gíta 6.32
„Muž disciplíny je viac než kajúcnik, je pokladaný za nadradeného i mužom vedenia, muž disciplíny predčí aj mužov činov. Preto sa staň mužom disciplíny.“ Bhagavad-Gíta 6.46
 
Svámi Šivananda hovorí:
Zasej myšlienku a zožneš čin.
Zasej čin a zožneš zvyk.
Zasej zvyk a zožneš osud.
 
Sebapoznávanie (svádhjája)
„Vnímavé sebaštúdium vedie k jednote s vnútornou podstatou.“ – Jogasútra 2.44
 
Stotožňovanie sa so svojou podstatou (íšvarapranidhána)
„Dokonalosť sa získa oddanosťou svojej podstate.“ – Jogasútra 2.45