Choď na obsah Choď na menu
 


Porekadlá Mahátmá Gándhího

28. 1. 2011
Móhandása Karamčanda Gándhí (1869-1948)
-          Mimovoľná myšlienka je chorobou mysle a udržať na uzde myšlienku znamená udržať na uzde myseľ, čo je ťažšie ako skrotiť vietor.
-          Zdá sa mi, že ovládať drobné vášne je ťažšie než ovládať svet silou zbraní.
-          Poznal som len jeden spôsob misionárskej práce, a to vlastný príklad a rozhovory s tými, ktorí hľadali poznanie.
-          Najvrúcnejšia a čistá túžba srdca sa vždy splní. Toto som si neraz overil na vlastnej koži.
-          Užitočné a neužitočné, tak ako dobro a zlo všeobecne, sa musia rozvíjať spolu a človek si musí vedieť vybrať.
-          Na základe skúsenosti verím, že ak má človek čisté srdce, vždy sa nájdu ľudia a prostriedky na boj s nešťastím.
-          Keď je ahnisá (neubližovanie, nenásilie – Vonkajší vzťah v Joge – Jama) všeobjímajúca, premení všetko, čoho sa dotkne.
-          Niet väčšieho slepého, ako je ten, kto nechce vidieť.
-          Podobne ako sa telesná výchova vštepuje telesným cvičením a intelektuálna výchova cvičením intelektu, tak aj ducha možno vychovať len cvičením.
-          Tí, ktorí odkladajú sebapoznanie až do poslednej fázy života, nedospejú k nemu, lež k starobe, ktorá sa rovná druhému detstvu, a sú na tejto zemi bremenom.
-          Telesnej výchove treba venovať práve toľko miesta ako výchove ducha.
-          Človek by si mal vždy, bez ohľadu na to, koľko má práce, nájsť čas na cvičenie, tak ako si ho nájde na jedenie.
-          Spisovateľ je ten, kto vie prebudiť driemajúce dobro v ľudskom srdci.
-          Spása národa závisí od neho samého, od jeho schopnosti trpieť a obetovať sa.
-          Zdá sa my, že život bez brahmačarje (sľub prísnej pohlavnej zdržanlivosti) je plytkí a živočíšny. Zvieraťu nie je od prírody dané, aby sa vedelo ovládať. Človek je človekom preto, že je schopný sebaovládania a že ho aj prakrizuje.
-          Skúsenosť ma naučila, že mlčanie je súčasťou duchovnej disciplíny stúpenca pravdy. Náchylnosť preháňať, zamlčovať alebo prekrúcať pravdu, či už vedome, alebo nevedome je prirodzenou ľudskou slabosťou a mlčanie je potrebné na jej prekonanie.
-          Služba, ktorá sa robí bez radosti, neprospieva ani tomu, kto slúži, ani obsluhovanému. Ale nijaké potešenie a bohatstvo nemožno porovnať zo službou, ktorá sa poskytuje z radosťou.
-          Kontrola mysle predstavuje najvyšší cieľ, a tak na jej dosiahnutie je potrebné najväčšie úsilie.
-          Aká vysoká je daň za hriechy a zlo, ktoré človek pácha v mene bohatstva, moci a prestíýže.
-          Vždy bolo pre mňa záhadou, ako môžu ľudia mať radosť z toho, že ponižujú svojich blížnych.
-          Rozdielnosti v názoroch sú užitočné tam, kde je tolerancia, láska a pravda.
-          Nesúhlasil by som s tým, aby kvôli človeku zabili jahňa. Myslím, že čím je tvor bezmocnejší, tým väčšmi má nárok na to, aby ho človek chránil pred ľudskou krutosťou.
-          Som rozhodne presvedčený, že verejný pracovník by nemal prijímať drahé dary.
-          Ideál pravdy vyžaduje, aby sa dodržal daný sľub, ale aj jeho zmysel.
-          Vždy som si myslel, že len ten, kto je schopný pozrieť sa na vlastné chyby cez zväčšovacie sklo a na chyby druhého cez sklo, ktoré zmenšuje, môže v obidvoch prípadoch dospieť k relatívne spravodlivému súdu.
-          Aby sme uzreli univerzálneho a všetkým prenikajúceho ducha pravdy, musíme byť schopný milovať aj najbiednejšieho tvora ako seba samého.
-          Zbabelému učiteľovi sa nikdy nepodarí zo svojich žiakov hrdinov a ten, komu chýba sebaovládanie, nikdy svojich zverencov nenaučí, akú má sebaovládanie cenu.
-          Každý dostane takého gurua, akého si zaslúži.
-          Zákon karmy je neúprosný, nedá sa pred ním ujsť. Boh tu nemusí zasahovať. Stanovil zákon, a potom akoby sa stiahol.
-          Keď človeku niečo zakážu, zriedka to prinesie úspech, ale rozhodne užitočné je to, čo si človek zakáže sám.
-          Strava človeka, ktorý pestuje sebaovládanie, sa musí líšiť od stravy pôžitkára, tak ako sa musí líšiť spôsob ich života.
-          Stotožniť sa zo všetkým živím nemožno bez sebaočisty: bez sebaočisty zostáva zachovanie zákona ahnisy  len prázdnym snom ... Preto sebaočista musí znamenať očistu vo všetkých sférach života. A keďže očistenie je veľmi chytľavé, sebaočistenie vedie k očisteniu okolia. Ale cesta sebaočisty je tvrdá a tŕnistá. Ahnisá (neubližovanie, nenásilie – Vonkajšie vzťahy – Jama) je najkrajnejšia hranica pokory.
-          Hľadač pravdy by mal byť pokornejší než prach. Svet drví prach pod svojimi nohami, ale hľadač pravdy by sa mal pokoriť tak, že by ho i prach mohol rozdrviť. Až potom uvidí záblesky pravdy.
-          Jestvuje prekážka, ktorú by neprekonala Láska?
-          Tí, ktorý podceňujú striedmosť v stravovaní a pôsty, robia rovnakú chybu ako tí, ktorý sa spoliehajú len na ne.
-          Skúsenosť my ukázala, že spravodlivosti sa dovoláme skôr, ak sa spravodlivo správame k druhej strane.
-          Inštitúcia, ktorej sa nepodarí získať verejnú podporu, nemá právo existovať.
-          Brahmačarja (sľub prísnej pohlavnej zdržanlivosti) znamená kontrolu zmyslov v myšlienkach, slovách a činoch ... Vonkajšou pomocou pre brahmačarju je pôst, ktorý je rovnako potrebný ako výber a obmedzenie stravy. Zmysli sú také všemocné, že na uzde ich možno udržať len vtedy, keď sú ohradené zo všetkých strán ...
-          Fajčenie som vždy považoval za barbarský, nečistý a škodlivý zvyk.
-          Dá sa povedať, že pôst je zbytočný, ak ho nesprevádza neustála túžba po sebaovládaní.
-          Človek, ktorým zmietajú vášne, môže mať dobré úmysly, môže byť pravdivý v slovách, no pravdu nikdy nenájde. Úspešne hľadať pravdu znamená celkom sa zbaviť protikladných citov, ako sú láska a nenávisť, šťastie a nešťastie.
-          Po skončení pôstu je potrebná väčšia opatrnosť a vari aj väčšia zdržanlivosť než počas neho.
-          Moji spolupracovníci a ja sme si na základe skúseností overili, že je veľa pravdy na Indickom porekadle: „Si tým, čo ješ.“
-          Ahnisá (neubližovanie, nenásilie – Vonkajšie vzťahy – Jama) je základom pre hľadanie pravdy. Deň čo deň si uvedomujem, že hľadanie je daromné, ak jeho základom nie je ahnisá. Je správne vzoprieť sa proti systému a útočiť naň, ale vzoprieť a útočiť na jeho pôvodcu je to isté ako vzoprieť sa proti sebe a útočiť na seba.