Choď na obsah Choď na menu
 


Učenie Šrí Kapilu

21. 1. 2011

 

Učenie Šrí Kapilu

 

Syna Dévahúti

 

 

Verš 1
Dôvod Kapilova zjavenia
Šrí Šaukana riekol: Najvyšší Pán, Osobnosť Božstva, je nezrodený ale predsa sa narodil ako Kapila Muni pôsobením Svojej vnútornej energie. Zostúpil, aby šíril transcendentálné poznanie pre dobro ľudského pokolenia.
 
Verš 2
Transcendentálný Pán a Najväčší jogín
Šaunaka pokračoval: Nikto nepozná viacej než Pán Samotný. Nikto nie je viacej hoden uctievania a pokročilejší v joge než On. Preto je Pánom Véd a počúvať rozprávanie o Ňom prináša potešenie zmyslov.
 
Verš 3
Ako porozumieť Pánovým skutkom
Prosím popíš presne všetky skutky a zábavy Najvyššieho Pána, Osobnosti Božstva, ktorý je plný Svojich vlastných túžob a ktorý prevádza všetky tieto činnosti cez Svoju vnútornú energiu.
 
Verš 4
Obráť sa na pravého gurua
Šrí Šúta Gósvámí povedal: Najmocnejší mudrc Maitréja bol Vjásadévovým priateľom. Potešený a povzbudený Vidurovými otázkami, povedal nasledovné.
 
Verš 5
Pán Kapila sa ujímá Svojej matky Dévahútí
Maitréja povedal: Keď Kardama odyšiel do lesa, Pán Kapila zostal na brehu Bindu-sarováry, aby potešil Svoju matku Dévahúti.
 
Verš 6
Keď Kapila, ktorý jej bol schopný povedať konečný cieľ Absolútnej Pravdy, sedel kľudne pred ňou, Dévahútí si spomenula na Brahmové slová a začala klásť Kapilovi následovné otázky.
 
Verš 7
Dévahútí túži po transcendentálnom poznaní
Dévahútí povedala: Môj Pane, nechcem už podliehať nátlakom svojich zmyslov, pretože kvôli ich vplyvu som poklesla do hlbín nevedomosti.
 
Verš 8
Ty jediný ma môžeš vyslobodiť z temnoty nevedomosti, lebo si mojím transcendentálnym zrakom, ktorý som Tvojou milosťou získala po mnohých a mnohých zrodeniach.
 
Verš 9
Si Najvyššia Osobnosť Božstva, si pôvodcom a Najvyšším Pánom všetkých živých bytostí. Vyšiel si ako slnko, aby si šíril Svoje lúče a rozptýlil temnotu nevedomosti v tomto vesmíry.
 
Verš 10
Teraz prosím, môj Pane, odstráň moju veľkú ilúziu. Kvôli falošnému egu som sa zaplietla do Tvojej máji a ztotožňovala sa zo svojím telom a všetkým, čo sa k nemu dostalo.
 
Verš 11
Dévahútí pokračovala: Odovzdala som sa Tvojím lotosovým nohám, pretože si jediný, komu sa môžem odovzdať. Si sekera, ktorá môže zoťať strom hmotnej existencie. Hlboko sa Ti klaniam, lebo si najväčší zo všetkých transcendentalistov, a pýtam sa Ťa, aký je vzťah medzi mužom a ženou , medzi dušou a hmotou.
 
Verš 12
Kapila začína vysvetlovať vedu o sebarealizácii
Keď Pán videl čistú túžbu Svojej matky po transcendentálnej realizácii, poďakoval jej v duchu za otázky a z úsmevom na tvári jej začal opisovať cestu transcendentalistov usilujúcich o sebarealizáciu.
 
Verš 13
Najvyšší Pán odpovedal: Jógový systém, ktorý sa vzťahuje na Najvyššieho Pána a individuálnu dušu, ktorý prináša najväčší prospech živým bytostiam a ktorý umožňuje odpútať sa od radostí a starostí hmotného sveta, taký jógový systém je najvyšší zo všetkých.
 
Verš 14
Bhakti-joga – najvyššia zo všetkých systémov jogy
Ó najzbožnejšia matko. Teraz ti vysvetlím pradávny systém jogy, ktorý som už skôr popísal veľkým mudrcom. Je účinný a po všetkých stránkach praktický.
 
Verš 15
Sebarealizácia a očistenie mysle
Ak je vedomie živej bytosti priťahovaná k trom kvalitám hmotnej prírody, hovorí sa, že taká duša žije podmieneným spôsobom života. Ak je však to isté vedomie zamerané na Najvyššiu Osobnosť Božstva, tak je v oslobodenom stave.
 
Verš 16
Ak sa človek celkom zbaví nečistôt v podobe chcenia a chamtivosti, ktoré vznikajú z ilúzie, že hmotné telo som „ja“ a telesné vlastníctvo je „moje“, hovorí sa, že má očistenú myseľ. V tomto čistom stave prekoná hmotné šťastie a utrpenie.
 
Verš 17
V tomto stave môže duša realizovať, že je transcendentálna hmotnej existencii, nedílná a žiariaca, aj keď je veľmi malá.
 
 
Verš 18
Duchovná a hmotná pripútanosť
Vďaka poznaniu a odriekaniu v oddanej službe vidí sebarealizovaný človek všetko v pravom svetle. Prestáva ho zaujímať hmotný svet a všetky hmotné vplyvy na neho pôsobí oveľa menej.
 
Verš 19
Žiadny jogín nemôže dosiahnuť dokonalosti sebarealizácie, ak sa nezamestná v oddanej službe Najvyššej Osobnosti Božstva, lebo to je jediná priaznivá cesta.
 
Verš 20
Každý múdry človek vie, že záľuba v hmotných veciach je pre dušu najväčším pútkom, ale tá istá záľuba preorientovaná na sebarealizovaných oddaných otvára dvere k vyslobodeniu.
 
Verš 21
Ako sa pozná sádhu
Sádhu je znášanlivý, milostivý a priateľský ku všetkým živým bytostiam. Nemá nepriateľov, je mierumilovný, riadi sa pokynmi písiem a jeho charakterové vlastnosti sú vznešené.
 
Verš 22
Sádhu sa neochvejne zamestnáva v Pánovej oddanej službe a v Jeho záujme sa vzdá i všetkých rodinných a priateľských zväzkov v tomto svete.
 
Verš 23
Sádhu, ktorý neustále ospevuje – spieva Mou slávu a počúva rozprávanie o Mne, Najvyššej Osobnosti Božstva, nepodlieha hmotným starostiam, pretože vždy myslí na Moje zábavy a skutky.
 
Verš 24
Drahá matko, ó ctnostná pani, také sú vlastnosti veľkých oddaných, ktorý sú zbavený všetkých hmotných pút. Musíš rozvíjať oddanosť k týmto svätým mužom, lebo tak je možné zabrániť zhubným následkom hmotného ulpívání.
 
Verš 25-26
Počúvanie vyprávania o Kršnovi
V spoločnosti čistých oddaných sú rozhovory o zábavách a skutkoch Najvyššej Osobnosti Božstva veľmi príjemné a prinášajú potešenie ušiam aj srdcu. Pestovanie tohto poznania urobí človek postupne pokrok na ceste oslobodenia, očistí sa od hmotných vecí a ustáli sa vo svojej náklonnosti. Potom sa dostaví skutočná oddanosť a začne pravá oddaná služba.
Človek, ktorý sa takto vedome zapojí do oddanej služby v spoločnosti oddaných a neustále myslí na Pánove skutky, získa nechuť k zmyslovému pôžitku v tomto svete i v budúcom. Vedomie Krišny je najľahšou cestou k získaniu mystických síl a ten, kto skutočne s oddanosťou slúži Pánovi, dokáže ovládať svoju myseľ.
 
Verš 27
Človek, ktorý prestane slúžiť kvalitám hmotnej prírody a začne rozvíjať vedomie Krišny, poznanie spojené z odriekaním a cvičiť jogu, pri ktorej je myseľ neustále sústredená na Najvyššiu Osobnosť Božstva, dospeje už v tomto živote do Mojej spoločnosti, lebo Ja Som Najvyššia Osobnosť, Absolútna Pravda.
 
Verš 28
Ako získať dokonalé poznanie
Keď Dévahúti vypočula Pánove slová, spýtala sa: Aký druh oddanej služby mám vykonávať a rozvíjať, aby som mohla rýchlo a ľahko získať službu Tvojím lotosovým nohám?
 
Verš 29
Vysvetlil si, že mystický jógový systém vedie k Najvyššej Osobnosti Božstva a je určený k ukončeniu hmotnej existencie. Prosím opíš my, ako vyzerá a koľkými spôsobmi je mu možno pravdivo porozumieť.
 
Verš 30

Kapilo, môj drahý synček, som koniec koncov len žena. Je pre mňa veľmi ťažké porozumieť Absolútnej Pravde, pretože nemám príliš veľkú inteligenciu. Keď my to láskavo vysvetlíš, budem to schopná i skrze to pochopiť a pocítim transcendentálne šťastie.

 

Verš 31
Bhakti prináša konečné oslobodenie
Šrí Maitréja povedal: Keď Kapila vypočul Svoju matku a pochopil jej túžbe, pocítil k nej veľký súcit, pretože sa narodil z jej tela. Potom jej vysvetlil sánkhjovu filozofiu, ktorá zlučuje oddanú službu a mystickú realizáciu tak, ako ju predkladá učiteľská postupnosť (parampara).
 
Verš 32
Pán Kapila povedal: Zmysli sú symbolickým zastúpením polobohov a ich prirodzeným sklonom je pracovať podľa védskych pokynov. Rovnako ako zmysli predstavujú polobohov, tak myseľ predstavuje Najvyššiu Osobnosť Božstva. Prirodzenou povinnosťou mysli je slúžiť. Keď je tento sklon k službe bez akejkoľvek postrannej motivácie zamestnaný v duchu oddanosti Najvyššej Osobnosti Božstva, je to oveľa lepšie než vyslobodenie.
 
Verš 33
Bhakti, oddaná služba, rozpustí jemnohmotné telo živej bytosti bez zvláštneho úsilia, práve ako oheň v našom žalúdku strávi všetko, čo zjeme.
 
Verš 34
Meditácia o transcndentálnej podobe Pána
Čistý oddaný, ktorý sa s pečlivosťou venuje rôznym druhom oddanej služby a bez odchýlenia slúži Mojím lotosovým nohám, so Mnou nikdy netúži splynúť. Taký verný oddaný neustále ospevuje Moje zábavy a skutky.
 
Verš 35
Ó Moja matko, Moji oddaný vidia neustále moju usmiatu tvár s očami ako vychádzajúce ranné slnko. Radi sa pozerajú na Moje transcendentálne podoby, ktoré sú tak láskavé, a priateľsky so Mnou hovoria.
 
Verš 36
Pri pohľade na okúzľujúcu Pánovu podobu, na Jeho úsmev a krásu, a pri započutí Jeho slov prestane čistý oddaný vnímať všetko ostatné. Jeho zmysle ukončia všetky ostatné činnosti a ponoria sa do oddanej služby. Tak bez zvláštneho úsilia dosiahne vyslobodenie, pretože po ňom veľmi netúži.
 
Verš 37
Duchovné bohatstvo čistého oddaného
Oddaný, ktorý je stále ponorený do meditácie o Mne, netúži ani po najväčších požehnaniach z nebeských planetárnych systémov vrátane Satjalóky. Netúži po ôsmych hmotných dokonalostiach mystickej jogy, a nechce byť ani povýšený do kráľovstva Boha. Presto sa však už za svojho života teší všetkým týmto požehnaniam, i keď o ne nijako neusiluje.
 
Verš 38
Pán pokračoval: Moja drahá matko, oddaný, ktorý získajú tieto transcendetálne bohatstvá, o ne nikdy neprídu a nemôže ich zničiť ani čas, ani žiadne zbrane. Ich vlastníctvo im nemúže byť nikdy odňaté, pretože Ma prijímajú za svojho priateľa, príbuzného, syna, predka, ochrancu a Zvrchované Božstvo.
 
Verš 39-40
Oddaný, ktorý Mňa, všeprenikajúceho Pána vesmíru, uctieva rýdzou oddanou službou, zanechá všetkých plánov na dosiahnutie nebeských planét alebo pozemského šťastia v podobe majetku, detí, kráv, domova a všetkého ostatného, čo má vzťah k hmotnému telu. Takého oddaného prevediem na druhú stranu rodenia a smrti.
 
Verš 41
Odovzdať sa Krišnovi – Najvyššiemu Vládcovi
Hrozného strachu rodenia a smrti sa nikdy nezbaví ten, kto sa odovzdá komukoľvek inému než Mne, lebo Ja som všemocný Pán, Najvyššia Osobnosť Božstva, pôvodný zdroj celého stvorenia a tiež Najvyššia Duša všetkých duší.
 

Verš 42

Vietor fúka zo strachu predo Mnou, slnko svieti zo strachu predo Mnou a pán mrakov Indra zo strachu predo Mnou posiela prúdy dažďa. Oheň zo strachu predo Mnou pálí a smrť zo strachu predo Mnou chodí okolo a plní svoju úlohu. Toto všetko sa deje kvôli Mojej zvrchovanosti.

 

Verš 43
Oddaná služba – najväčšia dokonalosť
Jogínov, ktorých skrášľuje transcendentálne poznanie a odriekanie a krotí Mi vo svojom vlastnom záujme slúžia, sa odovzdávajú Mojim lotosovým nohám, a keď som Ja Najväčší Pán, môžu bez strachu vstúpiť do Božieho kráľovstva.